MIROSLAVOVY TAJUPLNÉ STRÁNKY

NA STRÁNKÁCH SE USILOVNĚ PRACUJE DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ administraci v 'Nastavení stránek'.

ODKAZY

http://http://kaprarina.webnode.cz/

SUPER DOMÉNY NA PRODEJ

Plastová okna Akčně.Levně.Precizně

Plastová okna Akčně.Levně.Precizně

RADIO FENIX DJ MICHAL

MAPA

ITERAKTIVNÍ MAPA MARSU

ČT1 TV

ČT 1

zvuky z vesmíru

SETI HOME

SATELITNÍ MAPY A ATLASY

ON LINE WORLD

POČASÍ

STELITNÍ POHLED - POČASÍ

PRAHA

ON LINE KAMERY

 

HOROSKOPY

HOROSKOPY

ON LINE RÁDIO

ON LINE RÁDIO

ON LINE TELEVIZE

ON LINE TELEVIZE CELÉHO SVĚTA

SMS ZDARMA

SMS ZDARMA MUŽETE POSÍLAT NA 02 A VODAFON

webgarden|zone

Ukázkový odkaz

HLEDÁM - PRODÁM - KOUPÍM

Podpořte rozvoj stránek pomocí SMS Děkujeme

ÚNOSY LIDÍ DO UFO

Únosy do UFO.

Únosy do UFO.

01.04.2007

           Johanes Fiebag.

  Fenomén UFO se prezentuje v průběhu staletí a možná tisíciletí v různých formách a aspektech. Jeden z těchto aspektů (můžeme jej nazvat subfenoménem) je fenomén únosový. Ufologům a všem těm, kteří se o únosy zajímají, je znám od 60. let minulého století. nebývalé popularity dosáhly v posledních 5 až 10 letech minulého století a živá diskuse se přenesla z UFO scény i mimo tuto scénu.

  Co znamená únosový fenomén: Lidé jsou uneseni cizími bytostmi ze svého prostředí proti své vůli a zataženi na jim neznámé místo, kde jsou navíc podrobeni fyzickému a psychickému  vyšetřování. Pak jsou vráceni na původní místo. Jiná varianta je ta, že jsou tito lidé podrobeni uvedeným procedurám doma. Únosy se odehrávají zpravidla už od dětství a pokračují různými epizodami do pozdního věku. Zdá se, že únosy jsou vázány na celé generace, to znamená, byl-li někdo unesen do UFO, je velmi pravděpodobné, že některé z dětí unesených bude mít v budoucnu rovněž tuto zkušenost.

  Co se týká interpretace těchto zážitků, jsou známy různé výklady. Mají široký záběr - od psychologických, připadně psychopatologických vysvětlení, až do připuštění myšlenky, že se jedná o skutečné únosy mimozemskou civilizací. Pro žádnou z těchto variant však nelze doposud předložit žádné přesvědčivé důkazy.

 

  Sledujeme-li tento fenomén za posledních několik staletí, zjistíme, že se zde projevuje časová kontinuita, přičemž se tento jev vyskytuje po celém světě, nezávisle na sociální, náboženské, národnostní nebo etnické příslušnosti. Z toho plyne, že tento fenomén musí mít reálný základ. Otázkou, jež si kladu, je, jakého druhu je tento základ, případně s jakou formou reality se zde setkáváme.

  Při intenzivním studiu této problematiky, máme-li k dispozici větší množství případů (já sám mám výpovědi o 180 únosech), ukazují se dvě zajímavé vlastnosti fenoménu: jednak překvapující shodnost v základních rysech, jednak překvapující variabilita v jednotlivých detailech. V podstatě můžeme vyjít z toho, že existuje jakýsi "základní rastr", který se týká všech unesených, a kromě něho i individuální "jemný vzor".

  To se ukazuje nejen při klasických zážitcích (tzv. operace, tělesné vyštřování, missing embryo syndrom - syndrom ztráty plodu nebo bedroom visitor - návštěva v ložnici), ale i ve vztahu k informacím, které unesení obdrželi od únosců. V zásadě můžeme tyto informace rozdělit do dvou kategorií - informace o původu a motivaci cizinců a informace o osudu lidstva, ve kterých jsou unesení seznamováni s budoucností naší planety. V těchto sděleních nechybí téma válečné konfrontace, ekologické katastrofy nebo katastrofy kosmické. Ke sdělení je připojen návod, co musí lidstvo udělat, jaké musí podniknout kroky k záchraně Země. Získaná informce se tak v podstatě neliší od informací získaných v průběhu mariánských zjevení nebo informací získaných channelingem.

  Ve skutečnosti však tato poselství často postrádají vnitřní logiku, jejich struktura je chaotická. To připouští dvě možné interpretace. Buď se ve všech případech jedná o informace vzniklé čistě subjektivně (vyprodukovalo je podvědomí uneseného), nebo za nimi stojí zdroje, o jejichž motivaci nic nevíme, vydávající vědomě informace chybné. Nemáme žádnou záruku, že - byť jen jedno jediné - během únosů předané poselství odpovídá pravdě. Osobně zastávám názor, že se jedná o chybné informace, které mají zakrýt skutečné motivy přítomnosti cizích bytostí v prostoru Země.

  Fenomén "únosy do UFO" je velmi komplexní. Nalézáme v něm časové a cílové detaily stejně jako návody pro přeměnu lidstva. V "technickém balení" se zde vynořuje  repertoár známý už z regionálních poselství. Nápadné však je, že mnoho unesených bylo nejprve podrobeno zcela zvláštním psychologickým testům a testovacím procedurám. Jsou transportováni do cizích krajin, do kuriozních situací ohrožujících život, ze kterých musí najít východisko a podobně.

  Splní-li unesený úspěšně tyto zkoušky, je odměněn - uvidí krásné krajiny, může se proletět v UFO, případně UFO přímo řídit. Únosci ho mohou také přivést k jiným uneseným, kteří mají vyšetřovací procedury už za sebou, nebo mu mohou ukázat zázraky své vysoce vyspělé techonologie.

  Na otázku, jestli se tyto věci odehrávají v reálném prostředí, lze odpovědět, že se pravděpodobně odehrávají v uměle vytvořeném světě, nikoliv ale v jiné prosotorové dimenzi, nýbrž v hlavách unesených, kteří jsou však přesvědčeni, že všechno proběhlo ve skutečnosti.

  Únosový fenomén tedy s sebou nese základní otázky, které si žádají odpovědi: je fenomén UFO únosu reálný? A jaká je vůbec realita naší existence? Způsoby cizinců jasně ukazují, že ať jsou kdokoliv, ať jsou odkudkoliv a ať pro svou činnost mají jakékoliv motivy, mají schopnost obejít naší realitu. Pro únosy umějí použít realitu jinou, přičemž spojí v mozku uneseného fyzikální a psychickou realitu takovým způsobem, že není schopen mezi nimi rozlišovat. V tom je podstata problému uneseného. Není schopen sdělit dalším lidem svoje zkušenost. Vnitřní spojení jiné časoprostorové reality s fyzikálními vlatnostmi našeho čtyřrozměrného univerza a vlastním psychickým potenciálem (např. fantazií a sny) znamená pro každého badatele, ale i pro samotného uneseného neproniknutelný a zamotaný konglomerát zdánlivých a neuvěřitelných zážitků, normálním jazykem prakticky nesdělitelný. To samozřejmě brání provedení hlubší analýzy fenoménu.

  Lidé zabývající se únosy do UFO mají dojem (také mnoho unesených už zastává toto stanovisko), že důvodem pro únosy je to, aby si lidé zvykli na reálnou existenci mimozemské inteligence a akceptovali ji. Za druhé se zdá, že se "nepozemšťané" snaží dostat do myšlení lidí. Přitom se mimozemská inteligence přizpůsobuje našim představám o ní, i fantaziím o možném kontaktu s ní. Zesiluje tuto fantazii a proniká tímto způsobem do vědomí lidí i do kolektivního vědomí lidstva

  U vysoce vyspělé civilizace absolutně logický postup. Tato inteligence nás nezná. Hodlá-li s námi v dohledné době komunikovat, musela by nás nejprve pozdvihnout na svou úroveň. To zjevně nemá naději na úspěch. Nepozemšťané zřejmě zvolili opačný psotup. Oni sami přecházejí na úroveň naší. my přece neděláme nic jiného, když se pokoušíme komunikovat s delfíny nebo se šimpanzy. My se jim také nepokoušíme vysvětlovat činnost atomové elektrárny nebo základy řecké kultury. Přejdeme na primitivnejší komunikaci a pokoušíme se ve formě myšlenek. Nic jiného neprobíhá ani mezi cizí inteligencí a lidmi. Únosy jsou pravděpodobně pokusy kontaktovat jednotlivce z celkové masy lidí. Přitom je těžké vyjádřit se k tomu, jakou formou se kontakt realizuje.

  Náš problém u fenoménu únosů do UFO je v tom, že nevíme nic o motivech této cizí inteligence. Kolik nám toho o sobě hodlá říci a jakou zvolí formu komunikace. Co můžeme v dané chvíli udělat, je shromažďovat data, pozorování a sestavovat je do smysluplného vzoru. Musíme si také uvědomit to, že tato data a poznatky mohou být záměrně falešné...

  V současnosti tápeme bez cíle v neprostupné mlze, o které nic nevíme, a nevíme, jestli se mlha kdy zvedne. Nemáme však jinou alternativu. je to v současnosti naše jediná šance, kterou máme. A nesmíme ji promarnit vysmíváním, zneužíváním a ignorací.

Převzato z časopisu Fantastická fakta č.1/1998

Přeložil: Petr Vokáč

 
Poslední komentáře
07.06.2016 19:38:48: hee hee ??? půjčka 15000 bez registru
11.06.2013 20:12:06: http://www.youtube.com/watch?v=blo80oguB34
13.11.2009 23:32:45: videla jsem ufo
 
UFO - VESMÍR - ZÁHADY - VĚDA administraci v 'Nastavení stránek'.