MIROSLAVOVY TAJUPLNÉ STRÁNKY

NA STRÁNKÁCH SE USILOVNĚ PRACUJE DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ administraci v 'Nastavení stránek'.

ODKAZY

http://http://kaprarina.webnode.cz/

SUPER DOMÉNY NA PRODEJ

Plastová okna Akčně.Levně.Precizně

Plastová okna Akčně.Levně.Precizně

RADIO FENIX DJ MICHAL

MAPA

ITERAKTIVNÍ MAPA MARSU

ČT1 TV

ČT 1

zvuky z vesmíru

SETI HOME

SATELITNÍ MAPY A ATLASY

ON LINE WORLD

POČASÍ

STELITNÍ POHLED - POČASÍ

PRAHA

ON LINE KAMERY

 

HOROSKOPY

HOROSKOPY

ON LINE RÁDIO

ON LINE RÁDIO

ON LINE TELEVIZE

ON LINE TELEVIZE CELÉHO SVĚTA

SMS ZDARMA

SMS ZDARMA MUŽETE POSÍLAT NA 02 A VODAFON

webgarden|zone

Ukázkový odkaz

HLEDÁM - PRODÁM - KOUPÍM

Podpořte rozvoj stránek pomocí SMS Děkujeme

TUNGUZSKÁ KATASTROFA

Tunguzská Katastrofa

Bylo ráno.V 7 hodin 17 minut místního času proletělo na střední Sibiří žhavé těleso (které dosud nebylo identifikováno, lze tedy hovořit o neidentifikovaném létajícím objektu - Unidentified Flying Object - zkráceně UFO), doprovázené neobyčejně silnými světelnými a zvukovými efekty, směrem z jihovýchodovýchodu na severozápadozápad. Let tělesa skončil explozí, ve výšce mezi 5 až 7 kilometrů nad zemským povrchem. Výbuch nebyl okamžitý, těleso se v jeho průběhu pohybovalo po své dráze ještě asi 20 kilometrů. Exploze trvala několik desetin sekundy a byla dvatisícekrát (2000) silnější než výbuch v Hirošimě. Rázová vlna vyvrátila les na rozloze asi 2150 kilometrů čtverečních, obešla celou zeměkouli a způsobila otřesy zaznamenané v Taškentu, Irkutsku, Petrohradu a Jeně. Byl způsobben lesní požár.

Explozí se části tělesa dostaly do atmosféry, kde se smísily s kosmickým prachem, proniklým do atmosféry též při výbuchu tělesa a vstupu na nízkou oběžnou dráhu, a tato směs způsobila lom slunečních paprsků, jejichž důsledkem byly světlé noci a stříbřité oblaky, pozorované např. i v Londýně. V oblasti katastrofy byla nalezena vrstva ztuhlých silikátových a kovových kapek, vrstva rašeliny má zvýšený obsah nejen niklu a kobaltu (obvykle přítomných v meteoritech), ale i olova, zinku a vzácného ytteria.

Zvýšená radioaktivita sice nebyla v půdě zaznamenána, zato v rašelině ano. Vrstva rašelina z roku 1908 (rašelina se vrství podobně jako letokruhy u stromů a lze tak snadno sledovat její historii) však vykazuje velké množství radioaktivního uhlíku! Radioaktivní uhlík se ovšem v přírodě běžně nevyskytuje, pouze na místech zasažených jaderným výbuchem; vyskytuje se ještě v kosmickém prostoru. Přestože radioaktivitu v půdě se nepodařilo přímo prokázat, o zasažení oblasti radiací ovšem vypovídá výskyt mutací borovic a některých druhů hmyzu, jejichž genetický kód byl změněn, urychlený růst rostlin, neobvykle silné přírustky letokruhů stromů po roce 1908. Domorodci hovoří o výskytu bílých vlků bez srsti a o podobně mutovaných zvířatech.

V oblasti byl zaregistrován zvýšený magnetismus půdy. V okamžiku výbuchu tedy muselo na oblast působit extrémě silné elektromagnetické pole. Stromy v oblasti jsou povalené směrem od středu výbuchu, v epicentru stojí stromy ohořelé, bez větví, holé, mrtvé, ale stojící jako telegrafní sloupy, přesně jako budovy v Hirošimě.

A lahůdka nakonec. Při jedné expedici došlo k pokusu s quartzovými hodinkami a námořním chronometrem. V epicentru výbuchu se obojí zpožďuje o dvě sekundy za 24 hodin, zatímco při měření mimo zónu je odchylka maximálně plus minus 26 setin sekundy. Po opoštění zóny se normální chod obnovuje v průběhu 48 hodin.

To byla fakta, teď se soustřeďme na hypotézy

Meteorit

Teorie kosmického prachu vzala za své, v okamžku, kdy byl prokázán výbuch tělesa na Tunguzkou a jeho souvislost s atmosférickými jevy. Žádný vědec totiž nedokázal vysvětlit, jak může kosmický prach explodovat. S teorií meteoritu se ztotožnil akademik Leonid Kulik z Petrohradské akademie věd, který o tom

dokázal přesvědčit nadřízené a tak i díky tomu, že Američané získávali železo z meteoritu z Arizony a hospodářským potížím Ruska se vydal pátrat po meteoritu a jeho železe. Když přišel na místo předpokládaného dopadu, objevil zpustošenou krajinu se spoustou kráteru. Pozůstatky meteoritu však nenašel. Vrátil se do Petrohradu. Vědci tvrdili, že ty krátery, jež viděl jsou přírodního původu a že vznikají při rozmrzání a zamrzání půdy. Bohužel pro Kulika měli pravdu. Ten se sice ještě nekolikrát do Tunguzky vrátil, ale stopy meteoritu nenašel. Dokonce poznal, že vědci měli, co se týká původu kráterů, pravdu. Tím padla hypotéza o pádu meteoritu. Kulik se chtěl ještě vráti, vypukla však válka, ze které se Kulik už nevrátil.

Jaderný výbuch

Pro jaderný výbuch svědčí zejména nepřímé důkazy, ve formě mutace živočichů a rostlin, seismologické záznamy, podobnost zpustošené krajiny s Hirošimou. Nebyl však dosud nalezen žádný přímý důkaz, tj. radioaktivita v půdě. V rašelině sice radioaktivita nalezena byla, ale je záhadou, proč ne i v půdě, která by v případě klasického radioaktivního výbuchu tam být měla. Takhle to vypadá, jako by okolní půda byla před případným jaderným výbuchem chráněna nějakým polem (pokud to byl výbuch řízené vesmírné lodi, nabízí se vysvětlení, že ti, co řídili výbuch nechtěli kontaminovat půdu, protože v té, narozdíl od živých organismů zůstane radioaktivita dost dlouho. I když potom nechápu, proč když dovedli zabránit kontaminaci půdy, nezabránili samotnému výbuchu). Také to, že těleso letělo relativně malou rychlostí (asi 2 km/s) znamená, že těleso nemohlo explodovat díky vlivu vnější kinetické energie (což je nutné k výbuchu komety). Protože snad nikdo nevěří, že v kometách se nachází TNT nebo Semtex, je zřejmé, že k výbuchu došlo díky uvolnění obrovské vnitřní enerigie. Jaderné, nebo nám dosud neznámé. A pak je tu další "nejasnost". V rašelině byly nalezeny zrnka krystalů. Při podrobném zkoumání bylo zjištěno, že jde o srostlice grafitu s diamantem !!! A mezi klasickými diamanty byly i vzácné s šesterečnou strukturou. Ty se ovšem bežně v přírodě nevyskytují a už vůbec ne na povrchu Sibiře. K jejich vzniku je zapotřebí vysokých teplot a velkých tlaků, které je pak nutné v okamžiku snížít (tuto operaci ovšem obvykle nepřežije grafit). Tyto podmínky se nacházejí v epicentrech jaderných explozí, v zemském jádře (kde ovšem chybí to potřebné snížení teplot a tlaku), v hvězdných jádrech, ale ani omylem v mrznoucích kometách.

 

Tunguzská Exploze

V 7.17 ráno 30 července 1908 zničila obrovská exploze více než 40,000 stromů v oblasti Tunguska v centrální Sibiři a zdevastovala území v okruhu sedmdesáti kilometrů od epicentra výbuchu na řece Podkamenaja Tunguska. Výbuch měl sílu přibližně 15 megatun TNT. Následující otřes byl zaznamenán na různých místech Zeměkoule včetně Anglie, Německa, Washingtnu, Jakarty a dalších místech. Otřes měl rychlost 323 metrů za sekundu, což je rychleji než 314 metrů za sekundu, která byla naměřena po výbuchu sopky Krakatoa v srpnu 1883.

Na severní Sibiři byla noc z 30. července na 1. srpen 1908, známa jako Bílá noc. Plno lidí vidělo stříbrně svítící mraky, které ozařovaly noční oblohu. Noční obloha byla prostě absolutně odlišná od normálu. V Londýně bylo například možné o půlnoci číst bez zapnutého světla. Na britských ostrovech vůbec této noci docházelo k různým paranormálním jevům, jak se dovídáme z dobových kronik. V Evropě bylo kupříkladu možné i o půlnoci fotografovat bez použití blesku.

 

 

PO TLAKOVÉ VLNĚ

tunguska.jpg

U Tungusky nalezeny artefakty s nápisy mimozemského původu

Vědci ze sibiřského Krasnojarsku tvrdí, že nedaleko známého místa dopadu meteroritu u Tungusky objevili několik artefaktů s mimozemskými záznamy. Uvedla to agentura Regnum. Prezident Nadace pro výzkum vesmírného fenoménu Tunguska řekl reportérům, že v poříčí řeky Tunguska bylo nalezeno několik křemenných valounů. Byly zkoumány v Krasnojarsku i Moskvě a výsledek testu mluví ve prospěch faktu, že jsou mimozemského původu, prohlásil.

Valouny byly pokryty zvláštními znaky umělého původu, které byly zřejmě vyrobeny plazmou.

Ruští badatelé předkládají hypotézu, že křemenné tabulky byly součástí informačního kontejneru dodaného na Zemi mimozemským vesmírným plavidlem, které se zřítilo u Tungusky v roce 1908.

Ruští badatelé také uvedli, že vědci z USA, Británie, Francie a Německa požádali o zpřístupnění nově nalezených artefaktů za účelem zkoumání, Rusové však chtějí být prvními, kteří chtějí dekódovat zprávu od jiné civilizace.www.tunguss.nauca.net
 

ZÁHADY

 

Tunguzská záhada

Dnes je 30.červen 1908, 7 hodin a 17 minut. Nalézáme se na Sibiři v oblasti řeky Tunguzky. Nad našimi hlavami právě prolétá obrovské rozžhavené těleso. Má tvar válce … Tak nějak by určitě vypadala hypotetická reportáž rozhlasového reportéra, pokud by se v onom časovém úseku nacházel v oblasti Tunguzky. 30.6.1908 došlo na tomto místě ke gigantickému výbuchu. Dodnes, po více jak 92 letech nevíme, co výbuch způsobilo. Jisté je, že rozžhavené těleso proletělo nad Sibiří a patrně ve výšce okolo šesti kilometrů explodovalo. Výbuch byl fascinující a ničivý. Tlaková vlna oběhla Zemi. Pás tajgy o rozměru 75 km x 50 km je dodnes zničený, všude leží vyvrácené a ožehlé stromy. Místní evenkové, kteří byli v blízkosti katastrofy dosvědčili drtivé účinky tlakové vlny i účinky tepelného záření (např. na jednom člověku se vznítila košile). Později bylo vypočteno, že výbuch odpovídal síle výbuchu termonukleární bomby o ekvivalentu 15 megatun TNT, seizmické vlny byly zaznamenány po celém světě. Co zničilo bezmála 2200 km

Doktor Jesenský se domnívá, že by se mohlo jednat o tzv. satelit zabiják z dob válek bohů. Skoro to vypadá, že co člověk, to jiná hypotéza. Takže přidám i svou. Ale od začátku:
Oblast Tunguzky a Jakutska je zajímavá nejen nehostinnou divokou přírodou. Místní kmeny, které tuto oblast obývají, vyprávějí staré legendy o Agdech - bozích, kteří sestupovali v podobě "kovových ptáků vydechujících plameny". Jiná pověst vypráví o přistání podivného předmětu, který se zavrtal do země. Legend je hodně a mají společnou jednu věc - bohové sestupují na zemi v kovových dopravních prostředcích! Když v letech 1933 až 1939 podnikl do těchto končin výpravu M.P.Koreckij, našel zde několik obrovských kovových kotlů kulovitého tvaru, průměru mezi šesti až desíti metry! Poté, co se svým kolegou strávili noc v jednom z těchto kotlů, vypadaly jeho kolegovi všechny vlasy. Kulovité kovové stavby bohů přežívající v tunguzských a jakutských legendách se oněm kotlům nápadně podobají. Měli snad mimozemšťané v této lokalitě své základny? Vypadá to, že ano. Podle pověsti Tunguzů jednou našli lovci podivný "kovový dům". Po mnoha letech podlehl korozi a v kopuli čnící nad povrchem se objevila díra. Tunguzové sestoupili dírou dovnitř a po točitém schodišti se dostali do mnoha podzemních kovových místností! Po

2 tajgy? Jako první se začal o tento problém zajímat Rus L.A. Kulik. Roku 1927(!) se dostal na místo katastrofy a zdokumentoval stále dobře patrné stopy po explozi. Nenašly se ale žádné zbytky onoho tělesa. S výjimkou malých kuliček, tvořených magnetitem. Až v roce 1976 našli rybáři o několik tisíc kilometrů dále (ale ve směru dráhy letu) kus kovu těžký asi 1,5 kg, který měl velice prazvláštní složení 67% ceru, 10% lanthanu a 8% neodymu. Podobná přirozená slitina kovů se na Zemi nevyskytuje. Navíc byl kov asi vyroben slisováním, ne odlitím. K vysvětlení tunguzské události se snažili přispět mnozí vědci i laici. Existuje okolo stovky různých hypotéz o tom, co vlastně v Tunguzce vybuchlo. Mezi zajímavější patří např. hypotézy předpokládající, že se jednalo o mimozemskou kosmickou loď, jaderný výbuch, anihilaci hmoty, exploze jádra komety, srážka Země s miniaturní černou dírou. A samozřejmě, že se nezapomnělo ani na meteority. (Tunguzská katastrofa je rovněž dobře známá pod názvem Tunguzský meteorit). Pak jsou zde i hypotézy poměrně naivní, např. výbuch mračna komárů nebo výbuch zemního plynu apod.zději však kmenoví šamani zakázali vstup do těchto domů, neboť kdo zde pobyl delší dobu, zemřel na záhadnou nemoc (radioaktivita?). Tato mimozemská centra asi přetrvala až do současných dob. Rusové asi o nich věděli a po válce zde asi jednu takovou základnu zlikvidovali. Nebo nevěděli a ke zničení došlo náhodně. Jisté je, že když zde v padesátých letech prováděli pokusné atomové výbuchy, zaznamenali prapodivnou událost. Odpálili jadernou nálož o ekvivalentní síle 10 tisíc tun TNT. Přístroje však naměřili sílu výbuchu cca 25 miliónů tun TNT. Co způsobilo tento nárůst? Patrně vybuchla mimozemská základna i se zásobami energie, která byla v blízkosti výbuchu. Jakutské legendy hovoří o mimořádně ničivých explozích, které se udály v minulosti, poslední prý v roce 1830. Jedna z hypotéz tunguzské katastrofy říká, že celá katastrofa sestávala ze čtyř po sobě jdoucích explozí. Po každé explozi nastala změna směru letu "ohnivé koule". To vedlo mnohé badatele k úvaze, že se jednalo o mimozemskou kosmickou loď, která se neúspěšně pokoušela přistát, a proto docházelo ke změně trajektorie letu. Na tomto místě je nutné dodat, že dva dny před explozí bylo pozorováno těleso doutníkového nebo válcového tvaru, jak prolétá okolo 23 hod. středoevropského času ve veliké výšce nad Evropou. Jedním z pozorovatelů byl francouzský amatérský hvězdář, dalším např. pan Berka z Terezína. Těleso pozorovali po dva dny. Možná se vůbec nejednalo o katastrofu kosmické lodi, ale o velké zametání stop. Mimozemská civilizace, která na území střední Sibiře používala své "kovové domy" se rozhodla zlikvidovat své poslední základny, aby je nebylo možno zneužít naší civilizací. Dva dny přelétali kolem Země a prováděli měření a lokalizaci základen. Pak vystřelili na území střední Sibiře projektil, možná čtyři současně letící rakety, které zlikvidovaly stopy cizí civilizace. Pravděpodobně se jednalo jen o klíčové stavby mimozemšťanů, ostatní byly ponechány korozi. Jednu z těchto druhotných staveb asi v padesátých letech odpálili Rusové svou atomovou náloží. Vypadá to tak, že ještě dnes by bylo možné nalézt na území střední Sibiře pozůstatek cizí civilizace. Budeme si však muset počkat na "druhého Kulika", který se do těchto končin odváží vstoupit a na rozdíl od toho prvního bude vědět co hledá. A možná zjistí i to, kdo odklidil trosky "tunguzského meteoritu" tak, že se nenašlo vůbec nic.
Posledni komentare
06.12.2016 20:17:30: Tenhle týpek opisuje úplně všechno, aniž by přemýšlel, to mohu potvrdit. Všechno co zná je ctrl C a ...
28.05.2009 12:03:42: ujasněte si, prosím, kdy k tomuto výbuchu došlo. V jednom článku je 30. června a hned vzápětí v dalš...
 
UFO - VESMÍR - ZÁHADY - VĚDA administraci v 'Nastavení stránek'.