MIROSLAVOVY TAJUPLNÉ STRÁNKY

NA STRÁNKÁCH SE USILOVNĚ PRACUJE DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ administraci v 'Nastavení stránek'.

ODKAZY

http://http://kaprarina.webnode.cz/

SUPER DOMÉNY NA PRODEJ

Plastová okna Akčně.Levně.Precizně

Plastová okna Akčně.Levně.Precizně

RADIO FENIX DJ MICHAL

MAPA

ITERAKTIVNÍ MAPA MARSU

ČT1 TV

ČT 1

zvuky z vesmíru

SETI HOME

SATELITNÍ MAPY A ATLASY

ON LINE WORLD

POČASÍ

STELITNÍ POHLED - POČASÍ

PRAHA

ON LINE KAMERY

 

HOROSKOPY

HOROSKOPY

ON LINE RÁDIO

ON LINE RÁDIO

ON LINE TELEVIZE

ON LINE TELEVIZE CELÉHO SVĚTA

SMS ZDARMA

SMS ZDARMA MUŽETE POSÍLAT NA 02 A VODAFON

webgarden|zone

Ukázkový odkaz

HLEDÁM - PRODÁM - KOUPÍM

Podpořte rozvoj stránek pomocí SMS Děkujeme

PRVNÍ KONTAKT

PRVNÍ KONTAKT?         
BYLO MIMOZEMSKÉ POSELSTVÍ Z CHILBOLTON SKUTEČNĚ DEKÓDOVÁNO? 


Zdá se, jakoby na naše volání, vyslané do hlubin kosmu 16. listopadu 1974, přišla nečekaně rychlá odpověď. Digitálně kódované schéma, vyslané úzce směrovaným rádiovým paprskem o výkonovém ekvivalentu 20 triliónů watt běžného rozhlasového signálu, obsahovalo údaje o člověku a Zemi. Radioteleskop v Areceibo (Puerto Rico) byl přitom nasměrován na 20 000 světelných let vzdálenou hvězdokupu M13, která leží na samém okraji Mléčné dráhy a čítá milióny hvězd... Vzhledem k limitované rychlostí šíření rádiových vln se očekávalo, že v ideálním případě, pokud by naši zprávu u cíle někdo zachytil a ihned odpověděl, by eventuální odpověď dorazila za nějakých 40 000 let. Jenže...
V noci na 17. srpna 2001 se objevily dva neskutečně propracované obilné obrazce, vtištěné do pole v těsné blízkosti chilbotonského radioteleskopu poblíž Wherwell v anglickém hrabství Hampshire. Tímtéž způsobem, jakým vznikají takzvané "kruhy v obilí", je zde zatím nevysvětleným způsobem ohýbání klasů vytvořena téměř věrná kopie digitalizovaného obrazce, vyslaného před sedmadvaceti lety ke hvězdám. 

                  

Z druhého obrazce na nás vzhlíží zřetelně humanoidní tvář...

Otevírají se dvě možnosti. Buď, a to je jen těžko uvěřitelné a vzhledem k použité metodě "ohýbání stébel" (nejsou zlámaná!) i technicky nemožné, jde o úžasně pracný vtip, nebo o cosi snad ještě neuvěřitelnějšího - o první pokus odpovědět na předchozí volání způsobem, který by nám byl dostatečně srozumitelný ...


Areceibské poselství ke hvězdám    

Původní zpráva z roku 1974 byla zakódována pomocí využití dvou frekvencí a "mezery", tvořené dvěma signály (2388 MHz, 12.6 cm) diferencí frekvenčního zdvihu. Obsahovala 1679 znaků binárního kódu (0 a 1). Počet znaků je násobkem čísel 23 a 73. Tabulka sestává ze 73 řádků po 23 znacích, které utvářejí schématický obrázek.

Obsah areceibské zprávy byl sestaven podle následující logiky:    

• V prvním řádku jsou uvedena prvočísla 1 až 11 (v celé zprávě je použita binární notace).
• Další řádek obsahuje atomová čísla základních prvků, umožňujících pozemský život; vodíku, uhlíku, dusíku, kyslíku a fosforu.
• Čtyři následující řádky obsahují dvanáct bloků čísel v pětičlenných skupinách. Zastupují několik základních molekul cukrových bází a fosfátů na bázi uvedených prvků, z nichž je složen řetězec DNK.

Když se nové obrazce zásluhou serveru cropcircleconnector.com objevily na internetu, Fintan Dunne, jeden z editorů PsyOpNews.com, si povšiml, že jeden z publikovaných obrazců je převrácenou, zrcadlovou obdobou areceibského poselství. Když ho však převedl správné polohy zjistil, že se "vrácené schéma" v několika detailech liší od originálu. Pokusil se proto dekódovat význam zjištěných změn dosazením nového obrazce do logické mřížky použité u původního signálu. 

 


Chilboltonské schéma přesně replikuje prvních 31 řádků (v míře, nakolik si můžeme být při dané neostrosti obilního obrazce jisti). Dunne míní, že nám kdosi sděluje, že pochopil matematickou logiku a smysl obsahu našeho poselství, s tím, že nejenže má souhlasné poznatky v tomto směru, ale žije ve světě podobném našemu.

Zpět k areceibskému schématu. Spirálový vzor nad lidskou figurkou představuje dvojitý helix DNK, se 4 miliardami základních párů lidského chromozómu, jak je definováno na číselné ose umístěné mezi spirálami. Na obou stranách je zde znázorněno jeden a půl závitu lidské spirály DNK. 

Chilboltonské schéma ovšem ukazuje cizí DNK, která má jedné straně téměř dva a půl závitu, zatímco druhá má jeden a půl závitu, stejně jako naše. Vypadá to, že číslo na centrální ose potvrzuje stejný počet základních párů jako u lidské DNK. Jde tedy o v základě velmi podobnou, ale skladbou poněkud odlišnou genetickou strukturu.


Pod schematickým znázorněním DNK je na původním schématu náčrtek lidské postavy. Číslice vlevo udává lidnatost Země, číslo vpravo průměrnou výšku člověka. 

Nyní to začíná být skutečně zajímavé. Místo obrázku člověka, je na schématu v obilném obraze cosi jako karikatura dítěte se zvětšenou hlavou. Nebo snad více postav? Číselný blok uvádějící velikost populace je neurčitý, ale zdá se, že je rozdílné než náš údaj. Ovšem výška postav je rozhodně odlišná. Zatímco u nás je vyznačen téměř celistvý horizontální blok, zatímco blok na obilném obrazci vykazuje uprostřed mezeru. 

Na původním obrazci je pod postavou člověka diagram naší heliosféry. Třetí planeta od Slunce (Země) se zde nachází nad linií ostatních, aby bylo zřejmé, že tato planeta je zdrojem odeslaného poselství. 

Pod nohama postavičky na chilboltonském schématu jsou nad touto linií tři, nebo dokonce čtyři oběžnice. Skutečnost, že cizí humanoidní bytosti obývají více planet svého slunečního systému by indikovala velmi vysoký stupeň vývoje. 
Tolik fakta, vyplývající z porovnání obou schémat.

Fintan dále soudí, že "podivný oblouk mezi pátým a šestým tělesem má pravděpodobně naznačit, že šesté těleso rotuje a ve skutečnosti obíhá páté, je tedy v podstatě jeho ´měsícem´. Tento měsíc je pravděpodobně rovněž obyvatelný - jinak by pravděpodobně byl znázorněn pod čarou."

Pozemskou zprávu odeslanou z Areceiba zakončuje diagram radioteleskopu, zaměřujícího svůj paprsek do jednoho bodu; poslední čísla dole udávají průměr použité paraboly. Mimozemský vysílač napohled vypadá jako naprosto odlišné, blíže nedefinovatelné zařízení.

Fintan Dunne míní:

"Žádný inteligentní život by nemohl zachytit náš přenos tak rychle - pokud ovšem neovládá přístup k více než třírozměrnému prostoru. Aby se dostaly do potřebné vzdálenosti od Země, potřebují rádiové vlny doslova tisíce světelných let. Ale na krátký okamžik se naše planeta stala zásluhou zášlehu rádiových vln o energii 20 triliónů wattů nejjasnějším rádiovým zdrojem v Mléčné dráze. Někdo ´tam venku´ musel být bdělý a  dokázalodpovědět za 27 namísto 27 000 let. Něco podobného je možné pouze při použití distanční technologie, spočívající na ovládnutí ´neeuklidovského prostoru´ (hyperprostoru). Otázkou je, zda tato technologie užívá umělých nebo duchovních technik." 

"Je příliš brzy pokoušet se o jakékoli definitivní závěry ohledně použitého druhu vysílače. Nákres vypadá jako nějaký generátor, jehož paprsky vycházejí z centra jakési
´čočky´, umístěné v hranaté krabici. Možná je napájen skalárním zařízením či dokonce jakýmsi zrcadlem odrážejícím energii pulsaru." 

"Jistě ale není na škodu zamyslet se nad tím, proč odpověď dorazila na Zemi ve formě obrazce vytvořeného v obilí. A VŮBEC NEJÚŽASNĚJŠÍ je skutečnost, že se tyto podivuhodné obrazce objevily na poli, ležícím těsně vedle radioteleskopu! Jak si to vysvětlit? Je snad možné, aby tyto vzdálené bytosti dokázaly vyslat jakési paprsky, zacílené natolik přesně aby umístily obraz na pár set stop velký cíl na Zemi? Nikdy. Pokud by byli tak přesní, mohli by napsat svá jména do pouště."

"Nabízí se jediné vysvětlení, a to, že sdělení bylo odesláno zpět cestou, po níž přišlo. Zpráva se sice nevrátila k anténě radioteleskopu v Puerto Rico, která ji v roce 1974 vyslala, ale k anténě JINÉHO RADIOTELESKOPU. To je charakteristický znak telepatické komunikace. Zpráva tedy byla odeslána telepaticky, s mentálním příkazem k návratu ke ´zdroji´. Země pak udělala své nejlepší - aby vyhověla těmto parametrům, použila pole vedle radioteleskopu, který se podobá tomu na obrázku."

 
UFO - VESMÍR - ZÁHADY - VĚDA administraci v 'Nastavení stránek'.