MIROSLAVOVY TAJUPLNÉ STRÁNKY

NA STRÁNKÁCH SE USILOVNĚ PRACUJE DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ administraci v 'Nastavení stránek'.

ODKAZY

http://http://kaprarina.webnode.cz/

SUPER DOMÉNY NA PRODEJ

Plastová okna Akčně.Levně.Precizně

Plastová okna Akčně.Levně.Precizně

RADIO FENIX DJ MICHAL

MAPA

ITERAKTIVNÍ MAPA MARSU

ČT1 TV

ČT 1

zvuky z vesmíru

SETI HOME

SATELITNÍ MAPY A ATLASY

ON LINE WORLD

POČASÍ

STELITNÍ POHLED - POČASÍ

PRAHA

ON LINE KAMERY

 

HOROSKOPY

HOROSKOPY

ON LINE RÁDIO

ON LINE RÁDIO

ON LINE TELEVIZE

ON LINE TELEVIZE CELÉHO SVĚTA

SMS ZDARMA

SMS ZDARMA MUŽETE POSÍLAT NA 02 A VODAFON

webgarden|zone

Ukázkový odkaz

HLEDÁM - PRODÁM - KOUPÍM

Podpořte rozvoj stránek pomocí SMS Děkujeme

STRÁNKY ZAMĚŘENÉ NA ŽIVOT VE VESMÍRU.

VYPADAJÍ TAKHLE ?

ufo.jpg

Tajemství fenoménu UFO

 
„Nemusíme nutně věřit, že se jim to skutečně přihodilo. Nic a nikdo nás
k tomu nenutí. Jednoho bychom se však dopouštět neměli: Zbavovat je bezdůvodně toho, co všem obecně náleží - práva být pokládáni za ´nevinné´ tak dlouho, dokud se nedokáže opak. Unesení UFO nejsou expressis verbis lháři a podvodníci jenom proto, že vyprávějí neobvyklé příběhy. Oni prožili neobyčejné věci - je naší povinností odhalit podstatu těchto záležitostí. Musíme ji odhalovat kriticky, nikoli však předpojatě, ostražitě, ale bez jakéhokoli posměchu."
dr.Johanne Fiebag, (UFO - Útok, nebo sblížení?) 
 
 
 
 
„Kritikové UFO, kteří se v současnosti sdružují ve zpravidla velmi skepticky zaměřených spolcích, si to do značné míry ulehčují. Pro ně jev zvaný UFO ani únosy prostě a jednoduše neexistují. Všechno pokládají za sugesci, za paranoidní nebo schizofrenní stihomam či přímo za podvod a nepokrytě podezírají dotyčné jedince z chorobné touhy po publicitě."dr. Johannes Fiebag
 
 

Zpráva o stavu ufologii

 
Zkoumání fenoménu UFO přitahuje stále mnoho lidí. Důvody můžeme hledat v rostoucím zájmu
o vše nevysvětlitelné. Zkoumání záhad je totiž pro mnohé lidi jedna z možností, jak relaxovat a utéci
z reality života a problémů, které s sebou přináší a to v podstatě bez velkých nákladů. U UFO to platí dvojnásob, neboť takto označené objekty jsou již ve své podstatě nevysvětlitelné, což vlastně značí i jejich označení zkratkou anglických slov Unidentified Flying Objects - Neidentifikované létající objekty. Stále více lidí se však snaží UFO chápat jinak. Ufologové se totiž snaží UFO zkoumat tak, aby se z nich stalo
co nejvíce IFO - tj. Identified Flying Objects. Jde jim tedy o to, aby objektivně zjistili, co se skutečně
za jednotlivými pozorováními skrývá.
O ufologii nehovoříme dlouho a představíme-li si její rodný list, tak v jeho kolonkách bude napsáno asi následující - datum narození: 15. červen 1947, Místo narození: Severní Amerika, Skalisté hory, poblíž Mount Rainier ve státě Washington, Otec: Kenneth Arnold a Matka: široká veřejnost.
Červnové pozorování z roku 1947 skutečně stálo na počátku urologie, o čemž pilot Kenneth Arnold, když během svého letu spatřil a vyfotografoval formaci létajících disků, které později označili novináři jako létající talíře, neměl asi zpočátku ponětí. O své pozorování se díky médiím podělil s širokou veřejností a tak začala ufologická horečka. Jako zajímavost stojí uvést to, že o pouhých čtrnáct dnů později (4. července) došlo k údajnému ztroskotání UFO u Roswellu v americkém státě New Mexico. Američtí vojáci na místě „nehody" nalezli nejen plavidlo, ale i bytosti, jež jej řídily a vše to odvezli na vojenskou základnu k dalšímu zkoumání. Bylo by však mylné se domnívat, že Arnold byl první člověk, který jako první viděl ve vzduchu něco, co si nedokázal vysvětlit. Není to pravda - on byl pouze první, který své pozorování uměl dobře prodat...
Mezi ufology existují už i historikové, kteří zkoumají výskyt UFO v naší minulosti. Využívají
k tomuto účelu různé kroniky, ale i další písemné památky lidstva. Nejstarší zmínka o pozorování UFO pochází z Bible, kde je na mnoha místech popisováno zjevení létajících objektů. Zjevení andělů a poslů božích je doprovázeno efekty, které známe u našich létajících strojů. Některé popisy toho, co vyvolení mohli sledovat na obloze vzbuzují zajímavé otázky, které souvisejí spíše než s ufologií s archeoastronautikou, jejímž nejznámějším představitelem je německý spisovatel žijící ve Švýcarsku Erich von Däniken.
UFO je staré jako lidstvo samo a není pochyb o tom, že pravěký člověk považoval za UFO blesk, meteory, komety atp. I tehdy vlastně existovala jakási praufologie, když tehdejší lidé si snažili tyto pozorované úkazy nějakým způsobem vysvětlit a považovali je třeba za projevy ďáblů, draků, za znamení od boha atp.
Vraťme se ale do přítomnosti a řekněme si, jak by měl takový ufolog vlastně vypadat. Ufolog je člověk, který se seriózně zabývá zkoumáním sdělení o pozorování UFO. Znamená to tedy, že se pro ně snaží nalézt nějaké rozumné vysvětlení, které je pochopitelně založené na už dokázaných skutečnostech. Co by to bylo za vysvětlení, kdyby tomu tak nebylo. Cožpak je možné vysvětlovat jednu neznámou věc další? Takže není možné UFO vysvětlovat něčím, co nebylo ještě existenčně prokázáno - jako např. mimozemšťané, paralelní světy a dalšími hypotetickými záležitostmi. Navíc není možné, abychom v případě, že by byla existence mimozemšťanů prokázána, nazývali jejich plavidla UFO, protože jsme jejich původ odhalili a tudíž už pochopitelně nemohou být neidentifikované.
Dnes se za ufologa považuje kde kdo. Někdo poté, co si přečetl dvě „ufologické" knihy, nebo když něco spatřil. „Ufologové" by se vlastně dali rozdělit do dvou skupin - ryzí ufologové, kteří odpovídají definici v předchozím odstavci a na ufomany, kteří považují UFO za důkazy existence mimozemšťanů, paralelních světů a jejich obyvatel a bůh ví za co ještě.
Ideální ufolog by měl mít pomalu profesionální znalosti z oborů jako je například meteorologie, astronomie, letectví a to vojenského i civilního, kosmonautiky, psychologie, z oblasti fyziky, optiky a dalších. Existují tedy jen dvě cesty - buď vytvořit ufologický tým z těchto odborníků, kde by byl astronom-ufolog, meteorolog-ufolog, pilot-ufolog... - ufolog..., nebo bude ufolog jen mezičlánkem, jen jakási „telefonní spojovatelka", který bude jednotlivá pozorování pouze shromažďovat a předávat odborníkům ze zmíněných oborů k posouzení.
V počátcích ufologie se ufologové zabývali pouze pozorováními UFO. Postupně však začali suplovat i zkoumání dalších událostí, které toho s UFO mnoho společného neměly kromě toho, že se jimi také nikdo nechtěl seriózně zabývat. Pozorování UFO bylo postupně rozšířeno do několika kategorií, mezi nimiž bylo i pozorování bytostí a komunikace s nimi. Poté co se v sedmdesátých letech objevily v polích s obilím obrazce, tak jejich výzkum také zpočátku prováděli ufologové, od kterých se později odpoutali cirologové.
Z předchozích řádků by měla být jasná úloha ufologa. Měl by pozorování UFO vysvětlit a ne je ještě více zahalit. Tímto způsobem by měli být ufologové nápomocni těm, kteří se setkali s něčím, co si neuměli vysvětlit. Ne třeba proto, že by to nebylo vysvětlitelné, ale třeba díky tomu, že během pozorování byly zvláštní optické podmínky, které zcela banální úkaz mohly změnit k nepoznání. Dalším důvodem může být i tryskem se vyvíjející technika a dotyčný, pokud se o ni zrovna nezajímá, se v ní prostě nevyzná. Avšak nikdo nemůže říci, že zná všechno a pro někoho může být UFO i MIG-29, ale je zase třeba vynikajícím počítačovým programátorem.
Statistiky ufologů ukazují, že ať už je jejich aktivita sebevětší, vysvětlitelnost pozorování nepřesahuje 30% (Projekt ZÁŘE 19,84% - údaj k 1.1.1994). Některá pozorování se nedají vysvětlit proto, že obsahují příliš málo informací pro odborníky. Jejich množství se pohybuje okolo 45% (Projekt ZÁŘE 56,85% - údaj k 1.1.1994). Zbylé množství případů, nad kterými kroutí hlavou i odborníci představuje okolo 25% (Projekt ZÁŘE 23.31% - údaj k 1.1.1994). Oněch 25% skutečných UFO je konečný výsledek práce ufologů a odborníků a jeho zveřejnění je poslední krok jejich práce. To jak se s jejich výsledky bude nakládat dál už asi těžko ovlivní, i když jejich skromným cílem je předcházet panice a vysvětlovat, co zjištěná čísla skutečně představují.
Dvacetpět procent nevysvětlitelných létajících objektů však vytváří také velký prostor pro různé spekulace a teorie o tom, co se za těmi UFO skutečně skrývá. Podporují otázky jako: Jsou to naši předci či potomci na strojích času, či návštěvníci z jiných planet anebo prostorů? Jedná se o neznámé přírodní jevy, nebo o utajovanou techniku některé ze světových velmocí? Mohou to být jevy vytvářené kolektivním vědomím lidstva (tzv. informační pole)? Kdo ví, ale na odpovědi na uvedené otázky si budeme muset ještě nějaký ten čas počkat.
Jan Zeman,
28.2.1997 Praha
 
 
 
 

Kapitola první

Neuvěřitelné fenomény

 
Z historie moderní ufologie - Animal Mutilations - Remote Viewing (Mimosmyslové vnímání na dálku) -Tajemství oblasti Area 51 .
 
 
 
 
„Na základě četných příkladů jsem konečně pochopil, že duševně normální pozemšťan žádné zážitky týkající se UFO mít nesmí! Ještě zbývá vysvětlit to oněm miliónům lidí, kteří byli kdy podobnými jevy šokováni. Rozmluvit jim všechny objektivní skutečnosti, počínaje radarovými snímky, přes videozáznamy, filmy a fotografie až po zválcované louky nebo pole s cibulí. Vysvětlovat - samozřejmě ´přirozeně´- že drobná poškození kůže na těle obětí ani jeden falšovaný dokument
s podpisem prezidenta státu či vysokých vojenských představitelů prostě neexistují. Kdo tady něco předstírá, je jasné. Zastánci tradičních náboženství i nových sekt požadují bezvýhradnou víru, aniž by mohli nabídnout zázraky. Pokud jde o UFO, je tomu právě naopak: ´Zázraky se to jen hemží, leč nikdo v ně nechce věřit´, říká Budd Hopkins."
 
 
 
Erich von Däniken

Z historie moderní ufologie

 
Neidentifikované létající objekty jsou pozorovány již od nepaměti. Teprve koncem čtyřicátých let jsou hlášení o tzv. „foo-fighters" (ohnivých stíhačkách - pozn.aut.) přesnější a čas od času doplněné o fotografie a věrohodná svědectví.
Od konce 60. let ufologové třídí hlášení podle několika kritériích, sestavených významným americkým astronomem českého původu J.Allenem Hynkem. Jeho kategorie především blízkých setkání se okamžitě ujalaa vstoupila navždy do dějin výzkumu moderní ufologie.
Od roku 1948 působil dr.J.A.Hynek jako vědecký konzultant v ufologickém projektu Blue Book, kde měl za úkol vysvětlit většinu hlášení jako přírodní jevy či technické prostředky a to i v případech daleko komplikovanějších pozorování, kde původ mohl být i mimozemský ! A tak se jednoho dne stalo, že se začal seriózně zabývat otázkou mimozemského života a přestal být zatvrzelým odpůrcem byť mnohdy za vlasy přitaženým teoriím o malých zelených mužících. Zjišťoval, že UFO fenomény nejsou pouhým výmyslem
20. století, ale že skutečně existují, i když jejich podstata je nám prakticky skryta dodnes.
„Problém UFO existuje! Na celém světě jsou zaznamenány množství solidně ověřených pozorování, která svědčí o tom, že kolem Země a často i jinde nad jejím povrchem krouží objekty, jejichž původ je zatím neznámý. To ale neznamená, že
o nich tvrdíme, že to musí být objekty mimozemského původu, ale které na naši planetu vyslala nějaká mimozemská civilizace. Ačkoliv proto nemáme vědecké důkazy, máme však důvody, aby věda uznala tyto objekty jako existující skutečnosti."
V roce 1973 se dr.Hynek rozhodl založit vlastní Středisko pro studium UFO (Center for UFO Studies - CUFOS), které dodnes sdružuje vědce se zájmem o fenomén UFO. Byl jejím vědeckým ředitelem až do roku 1986, kdy zemřel. Zanechal po sobě mnoho zajímavých publikací, jako např. „The UFO Experience" (Zkušenost s UFO - pozn.aut.) či „The Hynek UFO Report" (Hynkova zpráva o UFO). Zanechal zde
i odkaz pro další badatele, aby podporovali vědecký výzkum tohoto fenoménu. Na počest byla organizace pojmenována jeho jménem (J.Allen Hynek Center for UFO studies). Centrum vydává dvouměsíčník International UFO Report (Mezinárodní zpravodaj o UFO - zkr.IUR - pozn.aut.), obsahující zprávy o pozorování UFO a jiné důležité články, ročenku Journal UFO Studies (Časopis stuadia UFO - pozn.aut.), která informuje o přednáškách, výsledcích hypnóz prováděných umělcem Thomasem Bullardem, zprávy z chemických analýz stop zanechaných objekty UFO, nové studie
o pravděpodobnosti života ve vesmíru apod. CUFOS se stejně jako kdysi i dnes zabývá sběrem hlášení, případy únosů do UFO, sociologickým a psychologickým výzkumem
i analýzami vládních a vojenských dokumentů.
Za svého života dr.J.Allen Hynek rozdělil pozorování UFO do těchto kategorií:
1. N.L. (Night Lights)
2. D.L. (Day lights)
3. R.V. (Radar - Visual)
Snad těmi nejznámějšími kategoriemi rozdělených pozorování UFO jsou Blízká setkání prvního až čtvrtého druhu.
a) Blízké setkání prvního druhu (CE-1)
Jsou to pozorování objektů na obloze, UFO na svědky nijak nepůsobí.
b) Blízké setkání druhého druhu (CE-2)
Lidé popisují detaily, je zde možnost ovlivnění automobilů nebo elektronického zařízení ze strany UFO, dochází ke sežehnutí země, fyzikálním efektům na rostlinách, zvířatech a lidech.
c) Blízké setkání třetího druhu (CE-3)
Do této kategorie patří UFO a bytosti, které mohou i nemusí být podobné lidem (tzv. humanoidé), pozorování činnosti postav okolo objektu, není pravidlem, aby došlo k přímému kontaktu ani ke komunikaci.
Kategorie doplněná:d) Blízké setkání čtvrtého druhu (CE-4)
Jedná se o přímý kontakt, komunikaci s tvory (především telepatickou).
Sem jsou zařazovány případy tzv. únosů do UFO, o kterých se podrobně dozvíte v druhé kapitole.
Během činnosti projektu ZÁŘE byly veškeré informace děleny podle uvedených skupin, včetně těch následujících:
Primární UFO
UFO z nedostatku informací
Sekundární UFO
Ufologie se ve velkém rozsahu podílí na utváření světových náboženství. Někteří „ufolgové" vidí v mimozemšťanech návrat Ježíše Krista, jiní zase bytosti, které nás navštěvují po staletí. Nikdo však dosud nedal prokazetelný důkaz o tom, že k nám skutečně přicházejí.
Jedním z „náboženství" moderní ufologie je tzv. Räeliánské hnutí, jehož představitelem je francouzský žurnalista Claud Virilhorna, kterému svět přezdívá Räel. Jeho stoupenci vidí za každým nevysvětleným jevem působení mimozemských civilizací. Myslím si, že takových lidí je mnohem více,
a dokonce jsem se osobně seznámil s takovými lidmi i u nás v regionu. Ti ale samozřejmě o problematice nevědí nic, nebo jenom velice málo. A pojem jako jsou fyzikální jevy jim už vůbec nic neříká.
Druhým směrem je proud preferující myšlenku kosmických bratrů a sester, a jejich pozitivního působení na lidstvo. Patří k nim i ti, kteří hlásají, že v případě katastrofy nám mimozemšťané pomohou. Jedním z nejznámějších ufologů na světě, který o této myšlence psal, je německý spisovatel Michael Hesemann.
Třetím je ideový proud, který pojímá UFO ve smyslu určité hrozby. Stoupenci těchto teorií vycházejí z informací od unesených a z případů katastrof, které byly létajícími talíři pravděpodobně zapříčiněny.
Čtvrtý proud zařazuje UFO opatrně mezi paranormální jevy, neboť UFO často souvisí s projevy jiného (alternativního světa), nikoliv s vesmírem jako takovým. Podle některých badatelů se jedná se o tzv. průniky z jinodimenzionálního světa, jejichž zkoumání je možné v oblasti PSI - mimosmyslového vnímání.
Předposlední proud zastupují představitelé vědecké fronty. Shromažďují dostupné informace o problematice UFO, třídí je a posléze vyhodnocují. Snaží se v nich hledat skutečný význam a smysl záhadných úkazů, které mohou být jak pozemského tak i mimozemského původu.
A konečně šestý směr preferuje učení o tzv. negativních a pozitivních mimozemšťanech (z lit. např. William W. Cooper a jeho zpráva o odhalení bytostí v pozadí vlád USA).
 
 
 
- případy, se kterými lze dále pracovat. Je samozřejmě jasné, že jsou mezi nimi i takové případy, jejichž vysvětlení je přírodního nebo pozemského původu. - u mnoha případů chybí spoustu důležitých informací, avšak stávají se důležitými ve chvíli, kdy jsou doplňujícím materiálem k dalším závažným svědectvím. - skupina neidentifikovaných létajících objektů, které pozorovatelé nedokáží identifikovat jako známý jev.
- zvláštním druhem jsou neidentifikované body na obrazovkách radarů. Pozorování jsou zpravidla potvrzena i vizuálně dalšími pozorovateli. - to jsou denní pozorování především oválných nebo diskovitých objektů kovové povahy. Buď se vznášejí vysoko na nebi nebo jsou blízko zemskému povrchu. Jejich rychlost může být závratná, často převyšující rychlost pozemských letadel. - světla na noční obloze, buďto se pohybují a jsou těžko zařaditelná mezi konvenční prostředky, či stojí na místě a jsou popisovány jako ohnivé koule, body modré, červené nebo oranžové barvy.

Animal Mutilations (Mrzačení zvířat)

 
Od počátku 18. století jsou na rančích po celém světě nalézána zohavená těla zvířat. Jsou jim přesně chirurgicky odstraněny vnitřní orgány, přičemž ani na místě nálezu, ani v okolí nejsou stopy po krvi. Zajímavé je, že v oblastech výskytu fenoménu animal-mutilations jsou pozorovány objekty UFO. V této souvislosti se tedy můžeme domnívat, že jde o mrzačení ze strany mimozemských vetřelců.
Ovšem za jakým účelem? To bohužel nevíme ani dnes.
Za průkopnický případ cattle-mutilations (mrzačení dobytka) většina světově uznávaných badatelů přijala příběh kansasského farmáře Alexandera Hamiltona z Le Roy, který se stal 19. dubna 1897. On, jeho syn Salt a zaměstnanec farmy zpozorovali nad pastvinami cosi podivného, jakousi vzducholoď...
„V půl jedenácté jsme se probudili kvůli hluku, který přicházel
V souvislosti s tímto případem se dlouhý čas hovořilo o výmyslu, který vypustil spolek „Klub Barona Prášila", ale Alexander Hamilton, Gid Heslip a Salt i poslanec Wall Hamilton případ potvrdili.
Anglický badatel a přírodovědec Hoy Fort (1874 - 1932) popsal ve svých spisech nazvaných „Kniha prokletých" několik podobných případů odehrávajících se na počátku 20. století. Např. 2. února 1903 nalezli lidé v anglickém hrabství Staffordshire ostatky závodního koně a v roce 1905 části z ovce v anglickém Badmingtonu. K tomuto příběhu si Fort zaznamenal svědectví seržanta Cartera z Gloustershire, o jehož pravdivosti se také dlouho diskutovalo. „Já sám jsem viděl dvě zdechliny a mohu s definitivní platností potvrdit, že to neudělal pes. Psi přece nejsou upíři, kteří by ovcím vysáli všechnu krev a masa se ani nedotkli."
O dva roky později, léta páně 1907, se v anglickém hrabství Wryley našly zbytky zmrzačeného koně, obdobný příběh se odvíjel v roce 1910 u Ennerdale (poblíž anglicko - skotských hranic). V roce 1925 se tento fenomén objevil i na africkém kontinentu, kde postihl několik ovcí a kusů dobytka.
Dne 7. září 1967 kontroloval Harry King své stádo v údolí Sant Louis
(na jihu Colorada - USA). Druhý den zpozoroval, že se mu jeho oblíbená klisna Appaloosa Lady ztratila. Když ji 9. září našel, měla sice tělo nedotčené, ale z hlavy ji zbyla jen holá lebka. Harry si také všiml, že Appaloose Lady má na krku kůži oddělenou tak čistě, že by bylo zapotřebí přinejmenším skalpelu. Další den klisnu ukázal sestře Nellie a jejímu muži Berleymu Dewisovi. Nellie se Harrymu svěřila, že v inkriminované noci měla pocit, jako by se ve vzduchu vznášel pach připomínající nemocniční prostředí. Při nálezu Harryho upoutal fakt,
že stopy po kopytech vedly směrem k zohavenému koni, ale 30 metrů před ním končily! Jak je ale možné, aby se klisna přemístnila na tuto vzdálenost bez jediné stopy?
Za pár dnů přijeli na místo odborníci z coloradské univerzity, aby změřili radioaktivitu. Jak se dalo předpokládat, naměřili mnohem vyšší koncentrace
na místě nálezu, než-li v okolí.
Dr. John Altshulter, hematolog a patolog z univerzity Mac Gill, se stal prvním vědcem, který tělo klisny vyšetřil. Po letech vzpomíná: „Řez na krku koně byl proveden vyjímečně čistě. Mou pozornost přitom upoutal jemně zčernalý okraj řezů - vypadalo to, jako by maso oddělovali tenkým plamenem popálení. V průběhu svojí kariéry jsem vykonal stovky pitev, vím tedy, že v těle není možné provádět žádný řez bez krvácení. Ale ani na srsti zdechliny, ani na zemi se stopy po krvi nikde nenašly. Potom jsem objevil, že z koňského těla byly vyjmuté všechny orgány. Někdo vyjmul srdce, plíce i štítnou žlázu, mediastinum bylo úplně prázdné a suché. Někdo neuvěřitelným způsobem vyjmul vnitřní orgány a nevytekla přitom ani kapka krve."
Ben Philips, zdejší šerif se domníval, že by klisnu mohli takto zmrzačit kojoti a nebo kulový blesk. Později se držel teorie o kulovém blesku. Případ, který zjevně neměl vysvětlení a pomalu upadal v zapomění, začal nabývat
na důležitosti, když Nellie o nálezu informovala noviny The Pueblo Chieftan. Redaktor vyslechl několik Kingových sousedů, od nichž se dozvěděl o nočních pozorování tajemných objektů a stíhaček. Ve zmíněných novinách pak vyšel článek s titulkem „Záhada okolo mrtvého koně příčinou UFO horečky?". Podle dalších rančerů, kteří se díky novinové zprávě přihlásili to nebyl ojedinělý případ „cattle-mutilations".
Ještě před objevem Appoloose Lady se v srpnu 1967 odehrál obdobný případ v rezervaci Sacree u Twin Bridges v Albertě (Kanada). Nalezen byl zmrzačený kůň a 6. listopadu dokonce dva, v Ontariu (Kanada). Tito měli řez na krku a rozřízlou tepnu, chyběly jakékoliv stopy po krvi a v okolí Livingstonu bylo hlášeno UFO.
Ufologické organizace po celém světě zaznamenaly na desítky takovýchto událostí (např. právě v Kanadě, Portoriku, Mexiku, Austrálii, Anglii či na Kanárských ostrovech).
Od 30. listopadu 1973 po dobu šesti týdnů bylo nalezeno na
44 zmrzačených krav a během let 1974 - 75 se počet případů jen ve Spojených státech pohyboval okolo 130.
V Meeker County ve státě Minnesota se 27. prosince 1974 odehrálo další mutilation. Zvěrolékař Terrance Mitchell z minnesotské univerzity
se domnívá, že zde přistáli mimozemšťané za účelem vědeckého průzkumu. Mutilations pokračovaly i v říjnu 1974 na jihozápadu od Sterlingu v Coloradu.
Dne 20. dubna 1979 se v Novém Mexiku konala konference badatelů
a vědců na téma „cattle-mutilations", kde se rozhodovalo mj. i o financování vyšetřování a hledání pachatele-pachatelů. Jimi mohli být podle názorů kojoti, UFO a nebo vláda se svými tajnými projekty. Nad oblastmi mrzačených zvířat totiž byly často pozorovány kromě samotných UFO další zajímavé objekty,
v ufologii přezdívané jako „černé vrtulníky" pozemského původu, bez označení a letící v mnohem menších výškách než je běžné.
Dr.Paul W.Ulrich z County El Paso v Texasu se k probelmatice mrzačení vyjádřil slovy: „V každém případě se pachatelé musí vyznat v biologii
Carl Whiteside z coloradské státní policie tvrdí, že „práce v takovýchto podmínkách je pro normálního veterinárního chirurga nemyslitelná".
Lou Girado z Trinigadu v Coloradu míní, že by se mohly mimozemské bytosti maskovat, používat jakési mimikry, se kterými se setkáme v problematice únosů do UFO. „Nevíme prakticky nic nebo jenom velice málo o motivaci inteligence, která se skrývá za fenoménem UFO. Tato inteligence používá zmíněný fenomén , píše německý odborník přes únosy, dr. J.Fiebag. Ale vraťme se ke „cattle-mutilations"...
O mrzačení dobytka se rozhodla v roce 1979 natočit Linda Moulton Howeová pro CBS dokumentární film nazvaný „Podivná sklizeň" (v knižní podobě vyjde i u nás u nakladatelství ETNA). Nejdříve se domnívala, že jsou mrzačení dílem chemikálií z tajných projektů, když se však dozvěděla
o rozsahu této problematiky, pátrala po dalších případech.
„Když jsem měsíc zpovídala desítky rančerů, ochránců zákona a kolegy novináře z místních novin, kteří se případy v letech 1975 a 1976 zabývali, dozvídala jsem se jednu příhodu o pozorování UFO za druhou. Jistý rančer mi řekl, že viděl oranžový svíticí kotouč, velký jako fotbalové hřiště, právě když zavlažoval pole s ječmenem. Krátce na to našel dvě své krávy zmrzačené. Znovu a znovu jsem poslouchala stejné popisy oranžových nebo bílých světel, anebo paprsků světla, které vycházely
z nějakých objektů, co se nehlučně vznášely nad loukami. Těžiště dokumentace se změnilo: od teorie o ekologické katastrofě k sbírání svědectví, které poukazovaly na mimozemský původ mrzačení skotu",
u veřejnosti s nebývalým úspěchem.
Součástí dokumentu byla výpověď ženy, která se stala svědkem takového procesu mrzačení. Spatřila UFO ve chvíli, kdy se chystalo zmrzačit malé tele. „Přichází blíž. Vidím, jak se pohybuje, rotuje. Do paprsku vtahuje a zdvíhá nahoru hnědobílé tele. Přijímá ho cosi podobné komoře. Je to obrovský kruhový otvor. Hnusí se mi to. Je mi zle. Vidím, jak jej tam mrzačí, snad mu odebírají části těla. Všechno jde velmi rychle. Tele ale okamžitě nezemřelo. Z nějakého důvodu mu nevybírají srdce", vypověděla Judy Doratyová v hypnóze pod dohledem amerického ufologa dr. Leo Sprinkleiho z univerzity Wyoming v Laramie.
Ráno 10.5.1989 bylo nalezeno na ranči L.C.Wyatta z Hempsteadu
5 zmrzačených krav. Jedna měla nohy ohnuté, tři měly vyříznutý konečník, jedna vyříznuté oko a nejmladší krávě byla odňata horní část břicha
o rozměrech 45 x 55 cm. Režisérka Linda Howeová se domluvila s dr. Johnem Altshulerem na mikroskopickém vyšetření řezných ran na telatech z Wyattova ranče. „Řezy byly provedeny tepelným nástrojem, ať už byl jakéhokoliv druhu. Vykazují charakteristiky, podle kterých se dá usuzovat píše o události americký ufolog John Taylor. Dr.J.Altshuler k tomu dodává: „Ze všech mikroskopických výzkumů vyplývá závěr, že zákrok uskutečněný na zvířatech se odehrál velmi rychle, pravděpodobně
Jak ale víme, při operacích se používají lasery přenosné. K takovéto operaci by však byl zapotřebí laser o hmotnosti nejméně 140 kg, což je
z hlediska lékařských závěrů nemožné!
Kdo tedy stojí za cattle-mutilations? Prý existuje v USA skupinka
lidí, kteří zabíjejí dobytek, poté z něj vysají krev, kterou nakonec obětují
božskému hadu Quetzalcoatlovi. Sektou zmrzačená zvířata však nevykazují žádné abnormality, jako u výše popsaných případů.
Detektiv z albertvillského policejního okrsku Tommy Cole nalezl 9. ledna 1993 svého zmrzačeného býka, kterému na podbřišku vytékala z ran podivná bílá tkáň. Zvěrolékař dr. Mike Creel z Crosvillu a dr. Roger Adams byli při pitvě udiveni tím, že nenašli ani jednu stopu po krvi. Stejně jako tato zajímavost na všechny zapůsobil fakt, že se nepodařilo objasnit okolnost smrti.
Dne 6.4.1993 byl nalezen oklahomskými farmáři sedmitunový býk
a mrtvý pes z Blaine County, který měl odoperován tři packy a vyříznuté srdce. Opět beze stop po krvi. „Za veškerým tímhle šílenstvím se podle všeho skrývá důsledná metoda! Přitom jsme nenarazili na žádné stopy satanského kultu", prohlásil policejní šéf Gary Reynold.
V roce 1994 byla na předměstí Stockholmu nalezena zmrzačená těla jehňat.
S případem si nikdo nedokázal poradit, ani vrchní inspektorka Marie Randenová z Vabesborgského okrsku. „Je to větší záhada než jsme
V roce 1995 byly v Summerdale (Alabama) zmrzačeny tři krávy a jeden býk. Chyběly jim oči, jazyk, anální ústrojí, pohlavní orgány a krev.
Při procházce v New Forest (Anglie) našli 20. ledna 1996 čtyři muži zmrzačenou krávu, ležící na levém boku. Zjistili, že jí chybějí pohlavní orgány, její pravé ucho bylo odříznuto. Jeden ze svědků informoval redakci záhadologického časopisu ENCOUNTERS o tom, že otec jednoho z mužů
je polesným a za celý svůj život viděl spoustu mrtvých zvířat, ale nikdy ne tak zmrzačené, jaké objevili v New Forest. „Doufám, že už nikdy náhodně neuvidím takovou scénu masakru."
Přesně o rok později, 20. ledna 1997, obcházel jistý farmář ze Summerdale své stádo krav, když spatřil jednu z nich zohavenou ležet
u plotu. Této krávě chyběla blízko pravé přední nohy část kůže, stejně tak byly vyjmuty plíce a střeva. Vše beze stop po krvi. Tělo však nebylo více zmrzačeno a zdálo se, jako by návštěvníci byly něčím (někým? - pozn. aut.) vyrušeni a svoji práci nedokončili. Z této oblasti pocházejí četná pozorování UFO. Např. 18. ledna 1997 se okolo 17. hod. pohyboval tajemný objekt v místech, kde
o necelé dva dny později došlo ke zmrzačení. Po dobu pěti minut svědek pozoroval oválný objekt, vysílající kuželovité paprsky světla. V pondělí,
20. ledna, bylo UFO spatřeno 2,5 km od místa činu.
Jak jsem již několikrát řekl, případů cattle-mutilations je na stovky
a netýkají se výhradně dobytka, ale i zvířat jako jsou psi, kočky, ovce... Fenomén existuje již přes 270 let, avšak dosud nebyl vypátrán pachatel, který je za to zodpovědný. Otázka, zda případy souvisejí s mimozemšťany, je tak stále otevřená. Za jakým účelem jsou prováděny hony na zvířata, když by jistě byl mnohem účinější vlastní chov? „Proč si alespoň nevyžádali svolení", ptá se anglický ufolog Philip Mantle, spoluautor knihy „Without consent"
(Bez souhlasu). Tato jistě zajímavá publikace přináší příběhy o únosech
do UFO a o mrzačení dobytka ve Spojeném Království.
 
 
 
 
se domnívali, doufám jen, že to jednoho dne skončí."
Již před více než dvaceti lety se tento fenomén objevil i ve Švédsku.
na laserovou chirurgii. Změna cévní struktury kůže naznačuje teplotu více než 300 st. Fahrenheita (tj. více než 100 st. Celsia). Operaci museli neznámí pachatelé provést velmi rychle, protože tmavší kolagenovou vrstvu kůže sice poranili, ale ta přesto nevykazovala žádné změny způsobené zánětem buněk, který se však v tomto případě nedal vůbec zjistit",
za jednu až čtyři minuty (!) a byly použity nástroje o vysoké teplotě, například lasery."
říká Linda Howeová, jejíž dokument odvysílaný 25. května 1980 se setkal (mimikry - pozn.aut.) jako svůj nástroj. Není to nic jiného než maska, kterou vidíme, třpytivá maska plná bizarních zářících klamných rysů. Necháváme se jí oslepit, protože prostě nemáme jinou možnost. Náš pohled může klouzat jenom po povrchu, podívat se dovnitř je nám zapovězeno..."
a farmakologii, anatomii a zejména veterinární chirurgii. Jejich vědomosti z anatomie zvířat jsou vynikající. Pracoval tu někdo, kdo přesně ví, co má dělat, někdo, kdo dokonale zvládne každý řez."
či tepelným paprskem. Okraje byly tak hladké, jako by to provedli moderním chirurgickým laserem. V roce 1967 však tato technika neexistovala. A když se dnes použije, používá se proto, aby se předešlo velkému krvácení. Maso je pak po zákroku stále pružné. Kobyla ho však měla ztuhlé, kožovité a zatvrdlé. Z tmavého tvrdého řezu jsem vzal vzorky, které jsem později zkoumal pod mikroskopem. Narazil jsem na zabarvení a poškození buněk, typické pro
ze strany, kde se nacházel dobytek. Překvapeně jsme se podívali, jak přistává vzducholoď přibližně 160 metrů od mého domu. Loď se spouštěla pomalu a ve výšce deset metrů se zastavila. Mohla být 60 metrů dlouhá, na spodní části měla ´koš´. Koš byl zhotovený z průsvitného materiálu, byl jasně prosvícený a bylo v něm 6 bytostí. Loď měla tmavočernou barvu. Když nás spozorovali, roztočila se turbína v průměru deseti metrů, která se do té do chvíle otáčela pomalu a vzducholoď se vznesla. Ve výšce 90 metrů se zastavila. Jedna dvouletá jalovice začala bučet a skákat. Mysleli jsme si, že se zasekla do ohrady, a proto jsme šli k ní. Na krku měla omotaný červený kabel. Mohl být hrubý asi centimetr. Protože jsme ho nedokázali sundat, odstřihli jsme plot. Vzducholoď se spolu s jalovicí vznesla a odletěla na severozápad. Na druhý den večer jsem se dozvěděl, že Link Thomas našel kůži, nohy a hlavu zvířete, tři - čtyři míle od Le Roy. Části zvířete byly určitě moje, protože na nich byla moje značka."

Remote Viewing - Mimosmyslové vnímání na dálku

 
V roce 1972 hledali fyzici Stanfordského Institutu prof. Russwel Targ
a prof. Harold Puthoff médium pro připravované psychokinetické výzkumy. Zkontaktovali se s Ingo Swannem, který u sebe objevil zvláštní schopnost: tvrdil, že se jeho duše dokáže přemístnit do jakékoliv oblasti při udání přesných souřadnic. Při zkoušce Swann obstál s 90% úspěšností a tak mohly být zahájeny první pokusy. Targ a Puthoff s tímto objevem vystoupili na ženevské konferenci „Parapsychologie a kvantová fyzika" uspořádané ve dnech
27. a 28. srpna 1974. Na své přednášce prohlásili, že „Swann dokáže přesně popsat detaily budov, ulic, mostů a dalších objektů ve vzdálených místech, k nimž jsme mu zadali pouze zeměpisné souřadnice. Podivuhodná přesnost jeho popisů nás přesvědčovala, že jsme se rozhodli, že budeme v našich experimentech s vnímáním na dálku pokračovat."
Při dalších pokusech se ukázalo, že vnímání na dálku lze vyvolat
u každého jedince. První smlouva byla podepsána v roce 1975 a poté následovaly další a další. Různé zpravodajské služby se nechaly slyšet, že potřebují zjistit informace o tajných stanicích špionážních satelitů a chtěli, aby pronikli do utajovaných oblastí bezpečnosti. Roku 1982 sestavila americká zpravodajská služba svoji vlastní skupinu lidí, kteří se remote viewing
(tj. schopnost lidí vnímat předměty a objekty mimo dosah zorného pole pozorovatele) či scannate zabývali v daleko širším rozsahu. Bylo vybráno 2000 médií pod vedením generálmajora Alberta N. Stubblebineho. Po jeho odchodu do penze se s majorem Edem Damesem rozhodli založit soukromou firmu PSITECH. Ta má v současnosti pouhých šest zaměstnanců. Doba jednoho přenesení je odhadována na tři čtvrtě hodiny. Službám také odpovídají příslušné ceny, které se pohybují mezi 6000 až 10 000 dolary a v případě neúspěchu jsou zákazníkovi peníze vráceny. Na čem vlastně technika vnímání na dálku spočívá? Major Ed Dames říká: „Je to technika založená na využití mimosmyslového vnímání. Tito lidé jsou tedy vyškolenými médii Tato firma se např. zasloužila o odhalení arzenálu biologických a chemických zbraní Sadama Husajna při válce v Perském zálivu. Tuto objednávku u PSITECH učinila Organizace spojených národů (OSN). Takže jak je vidět, remote viewing může mít i své pozitivní využití. Při svých výzkumech narazila firma PSITECH
a používají tuto metodu ke zpravodajským účelům, neboť vnímání
na dálku je velmi přesný způsob, jak se přes rámcově vybrané cíle dostat
k podrobným informacím, ať už o lidech, místech, věcech nebo událostech. Využíváme tuto metodu ve vojenské výzvědné službě. Dnes se u PSITECH jedná o civilní využítí původně vojenské techniky, kdy našim klientům dodáváme hospodářská a technická data."
i na problematiku UFO, a to dosti zajímavým způsobem. Společnost obdržela zakázku od národní zpravodajské služby, která požadovala fotografie satelitů, majících hlásit start raket od nepřátel po celém světě, vzdálených asi
800 km od povrchu Země. Fotografie na rozdíl od sond ukazovaly objekty mimozemského původu. Zpravodajská služba si s tím nevěděla rady, a proto se obrátila zpětně na pracovníky firmy PSITECH, aby zjistili o předmětech podrobnější informace. Hovoří opět Ed Dames: „Pohybovaly se tam a zpět mezi Zemí a Marsem, s občasným mezipřistáním na Měsíci. Tyto objekty létaly ze Země na Mars, z Marsu na Měsíc a z Měsíce na Zemi."
Major Dames se domnívá, že mimozemšťané mají své základny na Měsíci, Marsu, ale i na Zemi, přičemž za nejpravděpodobnější místo předpokládají základnu kdesi na severu Nového Mexika. To byl důvod, proč se firma přestěhovala do Albuquerque v Novém Mexiku. Major přitom poukázal na další zajímavost. „Podle našich údajů, a vědci to potvrzují, se většina objektů pohybuje zřejmě kupředu a zpět časem. Naše média, která používají vnímání na dálku, viděla, jak se časem pohybovaly pomocí technologie, která má před naší náskok snad mnoha milionů let dodává Ed Dames. Firmě PSITECH se podařilo navázat s mimozemšťany kontakt. Dozvěděli se řadu informací, mj. že existují dva základní typy mimozemšťanů. Materiální bytosti, plnící na Zemi neznámé úkoly, zčásti to jsou androidi a bioroboti. Druhým typem jsou tzv. transcendentální (nemateriální) inteligence, které jsou podle Majora Damese zodpovědné za únosy do UFO. U nás bychom mohli tyto mimozemšťany považovat za Stříbrňáky, čili energetické bytosti. Na otázku, jak s lidmi komunikují, Dames odpověděl: „Komunikují nepřímo, implantují do hlav lidí během spánku subliminální (tz. nezřetelné, podprahové) sugesce či myšlenky, a to v době "inspirací", vnuknutí, Během své činnosti u vojenské zpravodajské služby se Ed dozvěděl o několika případech spojených s mimozemskou činností. Např. byl kód dálkově nařízených atomových raket nastaven během několika málo minut na nulu, přitom podle těch, kteří kód připravovali, by samotné překódování zabralo ne pár minut, ale spoustu hodin, navíc sedmimístný kód znal pouze úzký okruh lidí. Dames přiznal, že vědí o případech přistání UFO, (zde to snad major poněkud přehnal - pozn. aut.). Zjistili jsme, že na severu Nového Mexika je jejich centrum aktivit, chcete-li základna, ale nikoliv
v současné, nýbrž v budoucí době. Domníváme se, že objekty zde startují v budoucnosti a pohybují se zpět do minulosti a my je v našem úzkém časovém rámci vidíme, když prolétají současností. Provádíme-li vnímání na dálku kontinuálně, můžeme vidět, kam letí",
snů. Tak například někteří lidé mají sny o tom, že je někdo vzal na palubu kosmické lodi. Naši profesionálové, kteří se touto záležitostí zabývali nakonec zjistili pomocí dálkového vnímání, že v době, kdy daná osoba spala, se v místnosti objevila světelná koule o průměru asi 90 cm, vznášela se nad její hlavou a jakýmsi paprskem implantovala příslušné myšlenky."
o jejich sledování arzenálů nebezpečných zbraní, ponorek nesoucích nukleární zbraně. Vypadá to, že mimozemšťané nechtějí za žádnou cenu třetí světovou válku.
Proč však dosud nedošlo k oficiálnímu kontaktu? „Jejich programem je dlouhodobé působení na lidi a to velmi pomalým, šetrným způsobem, což by fyzické důkazy mohly jedině narušit. Já osobně si myslím, Kniha bývalého reportéra světoznámého deníku New York Times, amerického spisovatele Howarda Bluma, nazvaná „Odtamtud", byla oprávněně oceněna Pulitzerovou cenou. Autor se totiž vydal po stopách vládních dokumentů a narazil na tajné projekty a ufologické organizace, řízené nejvyššími vládními úřady Spojených států, ke kterým mnohdy nemá přístup ani sám prezident. V knize „Odtamtud" čtenáře upoutá právě zmiňovaná oblast vnímání na dálku. Popisuje případy, při kterých byla technika remote viewing použita. Popsal také několik seancí, na kterých se sešli nejvyšší důstojníci....
že pokud by přistáli, byli bychom konfrontováni s jejich vyspělou technikou. Asi bychom pak očekávali, že nám pomohou vyřešit problém AIDS, zbavit se ozónové díry či znečištění životního prostředí, a tak bychom do nich vkládali všechny naše naděje. Domnívám se, že pokud by všechny naše problémy naráz nevyřešily, obrátila by se naše nálada rychle proti nim. Nechtějí otevřeně zasahovat, protože by nás tak připravili o schopnost pomoci si sami."
Muž v uniformě seděl na židli u malého stolku. Jiný důstojník mu přinesl napsané zeměpisné souřadnice - délku i šířku. „Potom, aniž by mu to někdo přikázal, v okamžiku upadl do hlubokého hypnotického spánku. Minuty ubíhaly. Muž se ve spánku komíhal a předkláněl, až se hlavou téměř dotýkal stolu. V místnosti zavládlo napjaté ticho. Muž konečně zvedl hlavu a tiše promluvil: Vidím... dům... Velký dům. Něco jako panské sídlo... Sloupy. Když utichla jeho slova, vědec ze Stanfordova ústavu ho vyzval, aby nakreslil, co viděl. Muž za stolem se na chvíli zahleděl do dálky, pak uchopil tužku a rychlými přesnými tahy začal na papíře tvořit skicu. Pracoval rychle a plynule jako zkušený malíř. Jeho náčrt tvořily geometrické obrazce. Byly to hlavně čtverce a obdélníky. Kousek po kousku vznikalo na papíře zřetelné zobrazení toho, co nalezl na záhadných souřadnicích", píše Howard Blum. Sál se zmítal v hrobovém tichu. Nikdo ani nedýchal. Každý byl zvědavý,
co nakreslí. Za nedlouho svoji kresbu dokončil. Vědec se ho zeptal, jestli
je doopravdy hotov. Muž neodpověděl, a proto jej vědec vyzval, aby mu dal kresbu a nechal ji mezi přítomnými důstojníky kolovat. V místnosti se nacházel voják ze Suitlandu (Maryland), který vstal a předstoupil. Představil se a pak mlčky otevřel desky s černobílou fotografií. Byl na ní dům, totožný se skicou, kterou před chvilkou důstojník domaloval. Voják na vědcův pokyn prohlásil: „Je to fotografie, která byla pořízena ze satelitu. Je na ní zachyceno venkovské sídlo Michaila Gorbačova." Vědec pohlédl na autora skici a pak radostně prohlásil: „To, pánové, co jste právě viděli, je přenos informací, který dostal název scannate." Je možné pochybovat o podložené metodě, která již dnes mění dějiny lidstva? Je skutečně možné přesunovat se z místa na místo pomocí vnímání na dálku? Bylo by tedy někdy v budoucnosti možné cestovat tímto způsobem i ve vesmíru? Tato metoda jistě zaznamenala spoustu úspěchů. Proč ne. Ale uvědomme si, že je tato technologie v rukou armády
a jako takové vždy nepůjde pouze o mír. Hovoří se, že lze na dálku „zmrazit" lidský mozek. Člověk se přestane hýbat, stav se dá přirovnat k ochrnutí. Není sice zabit, ale je možné této technologie zneužít. Kam až se dá s remote viewing či scannate zajít mi není známo. Snad její ovládnutí znamená získání nepředstavitelných schopností sahajících daleko
za rámec našeho chápání. Myslím, že v blízké době o scannate ještě mnoho uslyšíme. Doufejme jen, že v těch pro nás pozitivnějších souvislostech.
 
 
 
1  
2  
 
UFO - VESMÍR - ZÁHADY - VĚDA administraci v 'Nastavení stránek'.