Výsledný materiál je vysoce vodivý a umožňuje rychlý pohyb iontů a elektronů. Vědci předpokládají, že to umožní produkci nové generace Lithium-iontových baterií (Li-Ion) - nabíjecích akumulátorů pro malé spotřebiče, jako jsou notebooky, iPody a mobily. S pomocí virů se jim podařilo vytvořit mnohem efektivnější katody a anody.

"Virové baterie" mají být nejen efektivnější, ale také mnohem šetrnější vůči životnímu prostředí než ty dosud používané. "Viry jsou živé organismy, které si vystačí s roztoky založenými na vodě, bez vysokých tlaků a teplot," vysvětlila severu NewsScience výhody virové metody materiálová , která se podílela jako spoluautorka na vypracování nové metody na Massachusetts Institute of Technology (MIT) v Cambridge.

 

Viry jsou živé organismy, které si vystačí s roztoky založenými na voděinženýrka Aqngela Belcherová

 

Tradiční lithiové baterie produkuji elektrickou energii, když ionty a elektrony proudí mezi anodou a katodou. Katoda je většinou z fosforečnanu železa, stabilního materiálu při reakci s lithiem, který má vysokou kapacitu pro uložení energie. Ale není to příliš dobrý vodič.

Pohyb iontů přes katodu je tak relativně pomalý, což snižuje efektivitu baterií při uvolňování energie. Ionty a elektrony se mohou pohybovat přes malé částice rychleji. Jenže mechanické vytváření nanostruktury by bylo velmi nákladné a komplikované. Takže to "oddřou" viry, které vytvoří prostřednictvím genové manipulace strukturu v miliardtinách metru.

Vědci z MIT nyní chtějí prozkoumat i využívání jiných prvků a materiálů, které by mohly být ještě účinější. Navíc bude potřeba ověřit, jak mohou virové katody a anody obstát při mnohačetném dobíjení - tedy jakou mohou mít takové baterie životnost.