MIROSLAVOVY TAJUPLNÉ STRÁNKY

NA STRÁNKÁCH SE USILOVNĚ PRACUJE DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ administraci v 'Nastavení stránek'.

ODKAZY

http://http://kaprarina.webnode.cz/

SUPER DOMÉNY NA PRODEJ

Plastová okna Akčně.Levně.Precizně

Plastová okna Akčně.Levně.Precizně

RADIO FENIX DJ MICHAL

MAPA

ITERAKTIVNÍ MAPA MARSU

ČT1 TV

ČT 1

zvuky z vesmíru

SETI HOME

SATELITNÍ MAPY A ATLASY

ON LINE WORLD

POČASÍ

STELITNÍ POHLED - POČASÍ

PRAHA

ON LINE KAMERY

 

HOROSKOPY

HOROSKOPY

ON LINE RÁDIO

ON LINE RÁDIO

ON LINE TELEVIZE

ON LINE TELEVIZE CELÉHO SVĚTA

SMS ZDARMA

SMS ZDARMA MUŽETE POSÍLAT NA 02 A VODAFON

webgarden|zone

Ukázkový odkaz

HLEDÁM - PRODÁM - KOUPÍM

Podpořte rozvoj stránek pomocí SMS Děkujeme

NÁBOŽENTVÍ A UFO

Znamení konce

Znamení konce
Během staletí se několika duchovním učitelům a prorokům dostalo výjimečného daru nahlédnout do budoucnosti. Jedna z nejdůmyslnějších vizí budoucnosti spatřila světlo světa před 2000 lety na hoře poblíž Jeruzaléma, kde se shromáždila malá skupina hledačů pravdy kolem svého učitele Ježíše Nazaretského.
Otázka, kterou mu položili, vedla k odpovědi, jež překlenula staletí a zaměřila se na dny, ve kterých nyní žijeme:

„Když (Ježíš) seděl na Olivové hoře a byli sami, přistoupili k němu učedníci a řekli: ‚Pověz nám, kdy to nastane a jaké bude znamení tvého příchodu a skonání věku!‘“ (Matouš 24:3).

Ježíš jim odpověděl mnoha specifickými ukazateli, které měli očekávat. (Pojem „skonání věku“ nebo „konec světa“ zde použitý se nevztahuje k zániku planety, ale ke skončení současné krutovlády člověka na zemi.) Ačkoli mnohá znamení, o kterých se Ježíš zmínil, jsou skutečnosti, které sužují svět po staletí, je pozoruhodné, jak se jejich vážnost a četnost nyní znásobuje.

„Budete slyšet válečný ryk a zvěsti o válkách. Povstane národ proti národu a království proti království“ (Matouš 24:6-7).

Žádné období v celé historii nebylo svědkem takového nárůstu válečných konfliktů jako 20. století. Mezinárodní Červený kříž odhaduje, že od počátku tohoto století bylo ve válkách zabito přes 100 milionů lidí.

Po 2. světové válce se vyskytlo více než 150 větších válek a kromě toho také stovky dalších ozbrojených povstání a revolucí. Ztráty na životech v ozbrojených konfliktech od konce 2. světové války se odhadují na více než 23 miliony 1. Washington Post prohlásil: „Války našeho 20. století byly ‚totální války‘ vedené proti válečníkům i civilistům... Barbarské války předešlých staletí byly ve srovnání s nimi jen pouličními bitkami.“ 2

„Bude hlad“ (Matouš 24:7)

Světová banka koncem roku 1996 ohlásila, že více než 800 milionů lidí každodenně hladoví a že přes 500 milionů dětí nemá dostatek potravy, aby se mohly plně mentálně a fyzicky vyvinout. „Přibližně 40 000 úmrtí spojených s hladem se vyskytne každý den, převážně ve venkovských regionech,“ říká viceprezident banky Ismail Serageldin. 3

„A bude mor“ (Matouš 24:7).

Před necelými 20 lety slavila medicína vítězství nad širokou škálou bakteriálních a virových zabijáků. Ovšem případy infekčních onemocnění ted' narůstají světelnou rychlostí. Associated Press informuje: „Výskyt bakteriálních druhů, které nelze zneškodnit současnými antibiotiky, by se mohl změnit v hrozbu pro zdraví veřejnosti vážnější než AIDS. Nemoci, které se donedávna považovaly za přemožené, jsou nyní k nezastavení... Vědci neočekávají nic menšího než lékařskou katastrofu.“ 4

UNAIDS, společný program Spojených národů na HIV/AIDS, ve své roční zprávě zveřejněné v prosinci 1996 uvedl, že ve zmíněném roce na světě přibylo 3,1 milionů nově nakažených virem HIV. V roce 1996 zemřelo na AIDS 1,5 milionů lidí, čímž celková úmrtnost způsobená AIDS dosáhla 6,4 miliony. V současné době existuje přes 24 milionů lidí s virem HIV/AIDS, což znamená, že dobře přes 30 milionů bylo nakaženo od roku 1981, kdy byla nemoc prvně rozpoznána. Světová zdravotnická organizace konstatuje: „Po celém světě je každý den nakaženo virem HIV přes 6 000 osob a epidemie se stále zhoršuje.“ 5

„A budou zemětřesení na mnoha místech“ (Matouš 24:7).

Světový almanach nám říká, že v období mezi lety 1000 a 1800 se vyskytlo pouhých 21 silnějších zemětřesení. Ovšem již mezi lety 1800 a 1900 to bylo 18 vážných zemětřesení. Mezi roky 1900 a 1950 došlo ke 33 větším zemětřesením, což je téměř tolik jako za předešlých 1850 let! 6

V letech 1950 až 1991 došlo k 93 velkým zemětřesením, tedy skoro k trojnásobku počtu zemětřesení za uplynulé půlstoletí, která si vyžádala 1,3 miliony životů na světě. Mnoho vědců varuje, že vstupujeme do nové éry velkých seizmických poruch.

Svět „plný násilí“ (Genesis 6:11).

Ježíš řekl, že dalším běžně rozšířeným jevem, předcházejícím Jeho návrat, bude bezmezné násilí: „Až přijde Syn člověka, bude to jako za dnů Noé“ (Matouš 24:37).

Za dnů Noé „byla země před Bohem zkažená a plná násilí“ (Genesis 6:5,11). Dnešní zprávy jsou plné tragických příběhů bezcitného násilí. Každoroční počet vražd a sebevražd je nyní v USA téměř tak vysoký jako oběti na životech Američanů během války ve Vietnamu. Jen za posledních 30 let si sebevraždy a vraždy vyžádaly životy více než 1,2 milionu Američanů, což převyšuje počet lidí zabitých ve všech válkách v dějinách USA.

„A toto evangelium o království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům, a teprve potom přijde konec“ (Matouš 24:14).

Na rozdíl od dramatického nárůstu válek, hladomorů a zemětřesení, které Ježíš nazval „začátkem bolestí“ (Matouš 24:8), se podle Jeho výpovědi stane kázání evangelia specifickým znamením, které má světu zvěstovat, že konec je na spadnutí.

Nikdy v průběhu historie nebylo evangelium kázáno po celém světě všem národům, jak je tomu ted'. Pokud ne přímo prostřednictvím misionářů, pak použitím moderních médií jako rádia, televize a telekomunikací. Podle Almanachu křest'anského světa 7 je evangelium hlásáno více než 4 miliardám lidí prakticky v každé zemi. „Potom přijde konec!“

„Mnozí budou zmateně pobíhat“ (Daniel 12:4).

Kolem r. 534 př. Kr. řekl Bůh svému proroku Danielovi, že „v době konce budou mnozí zmateně pobíhat a poznání se rozmnoží“ (Daniel 12:4). Anglický překlad Bible (The Living Bible) tuto pasáž pojal takto: „Rozmůže se cestování.“

Když si uvědomíme, že způsob přepravy lidí se v podstatě nezměnil po tisíce let, význam tohoto proroctví je zřejmý. V dnešní době nejenže jezdíme v automobilech obrovskými rychlostmi a pokrýváme velké vzdálenosti, ale také dokážeme oblětět svět letadlem za 24 hodin a kosmická loď obkrouží planetu dokonce za 80 minut.

Počet lidí, kteří dnes cestují, je nebývalý. Ekonomové tvrdí, že cestování a cestovní ruch se nyní stal „největším a nejenergičtějším světovým průmyslem.“8

„Poznání se rozmnoží“ (Daniel 12:4).

Poznatky nasbírané za posledních pár let přerostly rámec naší obrazotvornosti. Pojem „informační přetížení“ byl speciálně vymyšlen pro naši generaci. Nyní je každodenně odeslán přes internet ekvivalent více než 300 milionů stránek textu. 80% všech vědců, kteří kdy existovali, žije v dnešní době a každou minutu přidají 2 000 stran k vědeckému poznání člověka. Asi polovina lékařských vědomostí se v současnosti považuje za zastaralou každých 10 let.

Počítačová technologie je názorným příkladem vědomostní exploze, kterou procházíme. Základní stavební kostka počítače, tranzistor, byl vynalezen v Bellových laboratořích roku 1948. Do roku 2000 obsáhne jeden čip více než miliardu tranzistorů.

„Přijde antikrist“ (1. list Janův 2:18).

Důležitým a posledním znamením konce, jímž se Bible zabývá v nemalém počtu kapitol, bude zformování světové vlády vedené zlovolným tyranem známým jako Antikrist či „šelma“. Kniha Zjevení říká, že celý svět bude uctívat Satana ztělesněného v tomto bestiálním světovém vůdci.

Bible také hovoří o důmyslné sedmileté mírové dohodě či „ smlouvě “, která bude předcházet Antikristovu vyhlášení svrchované vlády. Tento pakt dočasně vyřeší krizi na Středním východě tím, že dosáhne kompromisu mezi Izraelem a jeho arabskými sousedy. Jeruzalémská hora Moria, kde kdysi stával starobylý židovský chrám a kde dnes stojí muslimský „Skalní chrám“, se stane ohniskem všeho dění.

Tři a půl roku po uzákonění Antikristovy dohody ji sám zruší. Poté učiní Jeruzalém svým mezinárodním hlavním městem a postaví mimo zákon všechna náboženství kromě uctívání své osoby a své mystické sochy. Tato socha bude mít moc mluvit a způsobit smrt těm, kdo ji nebudou uctívat. (Viz Zjevení 13:14-15.) Ježíš řekl, že to bude doba „hrozného soužení, jaké nebylo od počátku světa“ (Matouš 24:15,21).

„Znamení šelmy“

„A nutí všechny, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejch, aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména.... Je to číslo 666“ (Zjevení 13:16-18).

Toto proroctví se zabývá něčím, co předtím nebylo možné. Před 2 000 lety předpověděl prostý rybář - apoštol Jan - že se jednoho dne vytvoří univerzální ekonomický systém, kdy každý bude muset přijmout číslo, bez něhož nebudou moci kupovat ani prodávat. To se mohlo uskutečnit pouze s příchodem počítačů a elektronického bankovnictví.

Druhý příchod

„Hned po soužení těch dnů... uzří Syna člověka přicházet na oblacích nebeských s velkou mocí a slávou. A andělé shromáždí Jeho vyvolené“ (Matouš 24:29-31).

Nejtemnější hodina světa bude náhle ukončena svítáním nejjasnějšího dne, kdy přijde Ježíš Kristus.Všichni ti, kteří jsou Mu oddáni, budou zázračně přeměněni v bytosti s novými nadpřirozenými těly a budou osvobozeni od svých antikristovských pronásledovatelů a přepraveni na nejpůsobivější oslavu vítězství, která se kdy konala, na „svatební hostinu Beránka“ v Nebi (Zjevení 14:14-15; 19:6-9).

V té době strašlivý hněv Boží dopadne na Antikrista a jeho zlovolné následovatele a vyvrcholí Ježíšovým návratem na zem a naprostou porážkou a zničením jejich světové říše při konfrontaci budící strach a obdiv, známé jako bitva Armagedon.

Tím se ukončí krutovláda člověka na zemi, a pak Ježíš a Jeho nebeské síly spravedlnosti nastolí vládu lásky nad světem. Takto začne období známé jako Milénium - tisíc let míru, hojnosti a ráje pro všechny. (Viz Zjevení 19:11-21; 20:1-4.)

Poslední komentáře
07.06.2016 20:58:10: Jaká slova ... Wow, skvělý nápad :-) bankovní půjčky do 100000
07.07.2009 22:49:04: Jen bych měl dotaz,z jakého překladu Starého zákona,čerpáte např. úryvek z Danielova proroctví (12:4...
 
UFO - VESMÍR - ZÁHADY - VĚDA administraci v 'Nastavení stránek'.