MIROSLAVOVY TAJUPLNÉ STRÁNKY

NA STRÁNKÁCH SE USILOVNĚ PRACUJE DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ administraci v 'Nastavení stránek'.

ODKAZY

http://http://kaprarina.webnode.cz/

SUPER DOMÉNY NA PRODEJ

Plastová okna Akčně.Levně.Precizně

Plastová okna Akčně.Levně.Precizně

RADIO FENIX DJ MICHAL

MAPA

ITERAKTIVNÍ MAPA MARSU

ČT1 TV

ČT 1

zvuky z vesmíru

SETI HOME

SATELITNÍ MAPY A ATLASY

ON LINE WORLD

POČASÍ

STELITNÍ POHLED - POČASÍ

PRAHA

ON LINE KAMERY

 

HOROSKOPY

HOROSKOPY

ON LINE RÁDIO

ON LINE RÁDIO

ON LINE TELEVIZE

ON LINE TELEVIZE CELÉHO SVĚTA

SMS ZDARMA

SMS ZDARMA MUŽETE POSÍLAT NA 02 A VODAFON

webgarden|zone

Ukázkový odkaz

HLEDÁM - PRODÁM - KOUPÍM

Podpořte rozvoj stránek pomocí SMS Děkujeme

NÁBOŽENTVÍ A UFO

Bůh a bohové

Bůh a bohové

Co si představit pod pojmem Bůh? V každém případě je to Něco, co si ani zdaleka neumíme představit a z tohoto důvodu si neumíme představit jak toto „Něco“ funguje. Posloužit si můžeme dvěma charakteristikami tohoto fenoménu. Jeden je egyptské provenience a jeho jmé-no zní: „Nejsoucí, kdysi vzniklý sám ze sebe.“ Druhý překlad je známější protože prostupuje romány o Indiánech a nazývá se „Velký duch“. Ve védské literatuře jsme se setkali s pojmem „Nadduše“ Kromě tohoto zásadního a jedinečného označení boha existovaly a existují ve všech kulturách po celém světě stovky a tisíce různých dalších bohů, často se svým chováním blížících člověku. Rozdíl je v tom, že měli schopnosti, které lidé neměli a mohli s lidmi nakládat, jak se jim zlíbilo. Podobní „bohové“ existují ještě i dnes a dokonce každý z nás se může stát takovým „bohem“. Stačí jen například přistát s letadlem mezi dosud neobjevenými obyvateli jihoamerické džungle a předvést jim světlomet, televizi a pušku. Podobné případy jsou zadokumentovány z Tichomoří, kdy na úplně neznámých ostrůvcích ztroskotali američtí vojáci. Z toho co viděli místní domorodci při snaze radistů navázat spojení pak vznikl místní náboženský rituál, trvající dodnes. Je tak možné spatřit domorodce, kteří s bedýnkami (radiostanicemi) a pruty (anténami) pobíhají kolem ohně a volají „velkého ducha“ – navazují radiové spojení. Vše by bylo v pořádku, kdyby si právě křesťanství tohoto, našimi smysly neuchopitelného Boha nepřivlastnilo. Tak ho vlastně degradovalo ne na Boha naší Země, ale dokonce pouze na Boha určité části světové populace. Takovýto posun hodnot nezná žádné jiné náboženství. Ještě větší pokřivení hodnot zaznamenalo křesťanství v okamžiku, kdy Řekové a později i Římané pochopili, že křesťanství je vhodným nástrojem k ovládnutí světa. Pod tímto pláštíkem se schovávali i Španělé v Jižní Americe, kde pod záminkou šíření křesťanství masově vraždili místní obyvatele a zcela bezostyšně je okrádali o jeden z božských atributů – zlato. Křesťané si často kladou otázku, proč je na světě tolik hrůzy, násilí, nemocí a katastrof, když je Bůh milosrdný. To nelze uspokojivě vysvětlit, ať se kněží snaží sebevíc. Oč logičtěji zní vysvětlení : „byl jsi stvořen a budeš se mít tak, jak žiješ“, jak hovoří védská literatura. Analo-gicky tedy, jestliže jsem se dal na alkohol, nesmím se později divit, že se mi rozpadla rodina, nemám přátele a nakonec jsem těžce onemocněl. Může však padnout námitka – a co války ? mám vliv i na to? Pomůže nám opět praktický příklad. V pralese přistáli dva „bohové“, hledající třeba naftu, každý u jiného kmene. Tomu co neuspěl, zbývá jediná možnost. Přesvědčit svůj kmen, že ten druhý uctívá falešného boha a že je nutné je vyhladit z povrchu zemského. To už je zásah do osudů lidí. Nedělají naši „bohové“ něco podobného už několik tisíciletí s lidskou po-pulací? To by zcela logicky vysvětlilo, že lidské dějiny jsou vlastně dějinami válek organizovaných našimi „bohy“. Tato skutečnost je jasně popsána ve Starém zákoně, kde se „Bůh Izraelitů“ zcela jednoznačně prohlašuje „bohem“ pouze tohoto kmene a slibuje přispět k vítězství Izraelitů nad jinými kmeny. Jestliže nás „bohové“ kdysi vypěstovali „k obrazu svému“ a později i vzdělávali, měli pro to zřejmě vážný důvod. Z téhož důvodu byly organizovány katastrofické zásahy do životních podmínek, když se něco nepovedlo. Dost možná, že se něco povedlo až příliš dobře a konku-renční skupina s tím nesouhlasila a další vývoj katastrofou zastavila. V této souvislosti se mi dere na mysl přirovnání, jak kapři diskutují o boží vůli, která jim vypustila rybník a nabádají k pilnému modlení, aby ho milým bůh zase napustil. Teď se každý jistě zeptá: jsou zde ještě? Jednoznačná odpověď bez přímých důkazů je jistě velmi těžká. Můžeme však dovozovat z nepřímých důkazů. V lidský dějinách, životech lidí i států, dokonce i v přírodních dějích je spousta věcí, které nelze našimi smysly pochopit a vysvětlit. Co je například fantazie? Toto slovo používáme dnes a denně, ale zkuste je definovat. Ani představivost v překladu nám příliš nepomůže. Obdobně se můžete pokusit popsat termín „dostat nápad“. Můžete říci, že v mozku proběhly některé chemické operace doprovázené elektrickými proudy a elektromagnetickým vlněním. Velice obecné, ale pravdivé tvrzení. Nelze však chemické pochody a elektromagnetickou energii ovládat? Takové pokusy se přece už i pro-vádějí. A už jsme jen krůček od možného nepřímého důkazu. Vždyť jak staromódní by byla představa, že naproti třeba Nikolovi Teslovi usedne do křesla zelený mužíček a trpělivě mu vy-světluje zákonitosti vzniku a účinky rádiových vln. A že většina vynálezů vznikla nechtěně jako vedlejší produkt plánovaného výzkumu? To přece tento nepřímý důkaz jen potvrzuje. Ne na-darmo se vžil výraz, že velice úspěšný člověk „má dar od Boha“. Můžeme tedy předpokládat, že vliv mimozemských civilizací neustal, ale pouze se změnil v závislosti na změně podmínek na Zemi nebo možná i ve vesmíru.

Umění, vědomosti, technologie

Často si neuvědomujeme, že veškerá moudrost Evropy k nám přišla především z Orientu a z Číny. Hlavně řečtí učenci získali svoje vědomosti v egyptských knihovnách. Do egyptských knihoven se dostaly tyto vědomosti z egyptských chrámů, kam se dostaly před dalšími stovkami a tisícovkami let ze Sumeru a z Atlantidy. V těchto zemích je kolébka astronomie, matematiky, geometrie, ale i různých lékařských vědomostí, duchovních znalostí a dalších, dnes už zapomenutých nauk. Zde se objevovali učitelé, patriarchové a bohové, odpovídající za určité odvětví lidské činnosti, ale i za „přírodní síly“. 

Zde bychom se mohli i letmo zmínit i o buddhismu. Marně jste jej hledali mezi náboženstvími, protože tam nepatří. Buddhismus totiž není náboženství, ale „cesta moudrosti“. Slovo Buddha neznamená „bůh“, ale „osvícený“, tj., ten, který ví a zná. Proto se buddhisté neptají, tak jako křesťané, jak může Bůh dopustit války, bezpráví, vraždění , …atd. Oni vědí, že vše je dílem člověka samotného a je jen na něm a následně na celém lidstvu, kam se chce ubírat. Každý má podle tohoto učení možnost vnitřní přeměny, přičemž nelze oddělovat stav mysli, ducha a těla. Buddhisté učí, že stejně tak, jako se staráme o svůj zevnějšek, měli bychom se starat i o svou mysl. Naše strasti pocházejí z naší nevědomosti a štěstí naopak pochází z vnitřní svobody.

Známe například podstatu elektromagnetické energie, umíme ji i využívat,ale téměř nic nevíme o podstatě gravitace a její působení ovlivňovat neumíme. Proč se například po celém světě nacházejí megalitické stavby z období, kdy bylo údajně osídlení velice řídké a jediná starost lidí byla o živobytí? Byla tu snad známa nějaká síla, která byla schopna s milimetrovou přesností a téměř zanedbatelnou zmetkovitostí vyrobit mnohatunové kvádry, přesunout je na desítky až stovky kilometrů dlouhé vzdálenosti, zapustit je hluboko do země nebo naopak je zvedat do velkých výšek? Dnešní technika to v řadě případů neumožňuje vůbec a kdyby umožňovala, takto hospodařící stát by se v krátké době finančně zruinoval. Za několik posledních desetiletí vědci objevili, že ve vesmíru je mnohem více toho co okem nevidíme, než toho co jsme schopni uvidět. Vesmír vypadá, jako by byl naplněn nejen jednou, ale hned dvěma neviditelnými složkami, temnou hmotou a temnou energií, jejichž existence byla navržena podle jejich gravitačních účinků na viditelnou hmotu a známou energii. Podle posledních propočtů pouze přibližně 2% vesmíru je to, co můžeme vidět dalekohledy v různých vlnových délkách světelného spektra (galaxie, hvězdy, planety, komety...) To znamená, že se jedná o našimi smysly vnímatelný svět. Potom existuje asi 23% něčeho, co bylo nazváno „temná hmota“ a dokonce 73% tzv. „temné energie“. Je to, jako by ve sklenici neviditelné vody vířilo několik zrnek písku. A ihned se nabízí otázka. Lze tuto hmotu a tuto energii nějak využívat? Třeba pro cesty v meziplanetárním prostoru pomocí tzv. červích děr? Umí to už někdo? Nebo to jsou ony tolik diskutované paralelní světy? Otázek může být bezpočet a fantazii se meze nekladou. Jestliže je vesmír složen z větší části z něčeho, co nemůžeme svými smysly (zrakem) vnímat, znamená to ovšem, že tyto substance jsou i kolem nás a pravděpodobně i v nás, jako malých součástích vesmíru. Většina lidí už dnes nepochybuje, že například sluneční erupce ovlivňují nejen chování, ale i zdraví lidí. Víme ale, jak jsou ovlivňovány naše buňky a tedy náš život působením temné hmoty a temné energie? Zde by možná bylo dobře zdůraznit, že slovo „temné“ zde není ve významu něčeho špatného, ale spíše ve významu neviditelného, tajemného.

Žádné komentáře
 
UFO - VESMÍR - ZÁHADY - VĚDA administraci v 'Nastavení stránek'.