MIROSLAVOVY TAJUPLNÉ STRÁNKY

NA STRÁNKÁCH SE USILOVNĚ PRACUJE DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ administraci v 'Nastavení stránek'.

ODKAZY

http://http://kaprarina.webnode.cz/

SUPER DOMÉNY NA PRODEJ

Plastová okna Akčně.Levně.Precizně

Plastová okna Akčně.Levně.Precizně

RADIO FENIX DJ MICHAL

MAPA

ITERAKTIVNÍ MAPA MARSU

ČT1 TV

ČT 1

zvuky z vesmíru

SETI HOME

SATELITNÍ MAPY A ATLASY

ON LINE WORLD

POČASÍ

STELITNÍ POHLED - POČASÍ

PRAHA

ON LINE KAMERY

 

HOROSKOPY

HOROSKOPY

ON LINE RÁDIO

ON LINE RÁDIO

ON LINE TELEVIZE

ON LINE TELEVIZE CELÉHO SVĚTA

SMS ZDARMA

SMS ZDARMA MUŽETE POSÍLAT NA 02 A VODAFON

webgarden|zone

Ukázkový odkaz

HLEDÁM - PRODÁM - KOUPÍM

Podpořte rozvoj stránek pomocí SMS Děkujeme

ARCHA ÚMLUVY

STRACENÁ ARCHA ÚMLUVY ?

ZTRACENÁ ARCHA ÚMLUVY

Legendární Archa úmluvy je údajně na světě. Neztratila se. Je uložena v jedné kapli v Axumu v severní Etiopii.

Axum je nejstarším městem v Etiopii. Kdysi se řadil na úroveň hlavních měst světových říší, jako byla Persie, Čína či Řím. Dnes připomíná jeho bývalou slávu jen pár velkých žulových obelisků. Město leží 600 kilometrů severně od Addis Abeby. Kaple, v níž je Archa úmluvy údajně uložena, je ošumělá a potřebuje opravit střechu. Turisté sem putují marně. Je jim dovolen jen pohled zvenku. Nikdo nesmí vstoupit dovnitř kromě strážce Archy. Kněze, který se celý život věnuje ochraňování jedné z nejcennějších starozákonních relikvií.

CO JE ARCHA ÚMLUVY?


Schránka, v níž jsou uchovávány desky s deseti božími přikázáními. Údajně právě ty kamenné desky, které kdysi Mojžíš dostal na hoře Sinaj přímo od Boha. Pro Židy je Archa úmluvy fyzickým důkazem jejich přímé komunikace s Bohem. Byla zhotovena zhruba v roce 1400 př. n. l. v poušti, když Židé prchali z Egypta do země zaslíbené. Z bible vyplývá (Exodus 25, 10), že Archa úmluvy byla postavena přesně dle božích pokynů: z akáciového dřeva, zvenku i zevnitř vyložená ryzím zlatem. Na délku měřila asi 130 cm, na šířku a výšku po osmdesáti centimetrech. Měla pevné zlaté víko, na němž stáli dva zlatí cherubíni s doširoka roztaženými křídly. Na obou stranách archy byly kruhy, kterými se provlékaly akáciové zlatem pobité tyče. Jejich pomocí se schrána přenášela. Putovala celých čtyřicet let pouští s Izraelity. Podle legend měla Archa úmluvy nadpřirozené vlastnosti. Izraelité ji například používali při dobývání zaslíbené země. Konkrétně se prý zasloužila o pád Jericha, protože před jeho dobýváním ji nosili Izraelité kolem města.
Archu dal údajně král David (izraelský král, vládl asi 1004 až 965 př. n. l.) převézt do Jeruzaléma. Jeho nástupce král Šalomoun ji umístil v novém chrámu v Jeruzalémě. To potvrzuje i bible.

MÝTY A LEGENDY


V době, kdy se babylonská vojska krále Nabukadnezara II. zmocnila Jeruzaléma a zbořila v roce 587 př. n. l. Šalomounův chrám, Archa záhadně mizí. Stává se námětem mýtů, legend, pověstí i nejrůznějších historických úvah a teorií. Některé tvrdí, že byla nenávratně zničena spolu s chrámem. Podle jiných byla jen přenesena na jiné místo a tam je bedlivě střežena. Místa se uvádějí nejrůznější. Například prý byla ještě před příchodem babylonských vojsk ukryta v hlubokých jeskyních v Chrámové hoře v Jeruzalémě přímo pod chrámem. Staré arabské kroniky tvrdí, že byla odvezena do bezpečí do Arábie. Hovoří se o jeskyni v jordánských horách. Podle Spielbergova slavného filmu Dobyvatelé ztracené Archy ověnčeného čtyřmi Oscary je Archa úmluvy v sejfech americké armády. Bez úspěchu po ní pátrali i rytíři templářského řádu, když za křižáckých válek obsadili Jeruzalém. Objevilo se dokonce tvrzení, že je ukryta ve sklepeních Vatikánu.

ETIOPIE


Nejnověji se vědci přiklánějí k názoru, že Archa úmluvy je v Axumu v Etiopii. Nezažila prý ani babylonský vpád do Jeruzaléma, protože v té době už byla pryč. Proč právě v Etiopii? Jaké mohou být vztahy Archy úmluvy právě k této africké zemi? První zmínky o Etiopii jako o místu, kde byla nebo je Archa úmluvy, přinesl v osmnáctém století do Evropy James Bruce, drobný skotský šlechtic a nadšený cestovatel. Dovezl si výtisk knihy Kebra Nagasta Sláva králů, což je vlastně převyprávění staré etiopské legendy. Podle ní se etiopská královna ze Sabá vydala do Jeruzaléma za králem Šalomounem, což potvrzuje i bible. Tam mu porodila syna jménem Menelik. Podle legendy dospělý Menelik kolem roku 950 př. n. l. ukradl Archu úmluvy z chrámu svého otce Šalomouna a odvezl ji se skupinou Izraelitů do Etiopie.

HANCOCK


Zpočátku vědci tento příběh nebrali vážně. Tradovalo se, že v době krále Šalomouna byla Etiopie zcela bezvýznamnou nekulturní africkou zemí. Až v roce 1992 vztahy mezi Archou úmluvy a Etiopií oživila kniha The Sign and the Seal. Její autor Graham Hancock byl zpravodajem prestižního časopisu The Economist ve východní Africe. Navštívil v roce 1983 Axum a začal se o Archu úmluvy zajímat. Použil k tomu bibli i práce historiků a biblických archeologů a našel spoustu nesrovnalostí, pokud jde o osud Archy úmluvy. Hlavní problém byl v chronologii. Podle Hancocka byla Archa úmluvy v Jeruzalémě ještě kolem roku 700 př. n. l., tedy staletí po době, v níž žil král Šalomoun a jeho syna Menelik. Hancock našel důkazy, že Archa zmizela až za doby vlády krále Manasseha (vládl 687 až 642 př. n. l.), který se proslavil svými neortodoxními náboženskými přístupy. Archu prý unesla skupina oddaných Židů, kteří ji před králem chtěli zachránit. Podle jiné legendy se Archa dostala do Etiopie kolem roku 470 př. n. l., což ponechává bez vysvětlení období dlouhé dvě stě let. Pátrání dovedlo Hancocka k ostrovu Elefantina nedaleko Asuánu v Horním Egyptě. Tam prý byla právě po tato dvě staletí od odchodu z Jeruzaléma Archa umístěna. V současné době je údajně v Axumu. Část historiků tento závěr podpořila, i když neměli možnost si svá tvrzení ověřit. Stejně jako Hancock nikdy nesměli Archu úmluvy spatřit. Podle etiopských kronik posledním člověkem, který ji viděl, byl v sedmnáctém století etiopský císař Iasu I. a od té doby ji směli spatřit jen kněží - strážci Archy. V roce 1996 se objevil v africkém nedělníku Sunday Independent článek, jehož autor kontaktoval jednoho strážce Archy na odpočinku. Podle něj je v Axumu skutečně jak Archa úmluvy, tak bílá jednoduchá kamenná deska s božím desaterem. Deset božích přikázání je prý na desce zapsáno hebrejsky. Může to být opravdu ona deska svěřená před třemi tisíci lety Bohem Mojžíšovi? Podaří se někdy její pravost dokázat? Velmi pravděpodobně bude Archa úmluvy a její pravost zahalena i nadále závojem tajemstvím a bude se spíše pohybovat v kategoriích víry než vědy.

***

Kdo chce vědět víc: www.jewishvirtuallibrary.org  www.sacred-texts.com/chr/kn 

ZPRÁVY O AXUMU

1520 - Portugalský řeholník bratr Francisco Alvarez poprvé píše o kostelu Panny Marie ze Sionu v etiopském Axumu jako o místě, kde je zřejmě uložena Archa úmluvy.
1529 - Ahmed Veliký podniká invazi do Etiopie a ničí všechny křesťanské památky a relikvie. Mimo jiné téměř dva tisíce obrazů. Zničil i Archu úmluvy?
1691 - Etiopský císař Iasu I. spatřil Archu úmluvy. Od té doby ji viděli jen Strážci Archy. 1760 až 1770 - Skotský cestovatel James Bruce procestoval Etiopii. Domů přivezl výtisk Slávy králů, která popisuje putování Archy úmluvy.
1981 - Spielbergův film Dobyvatelé ztracené Archypřipomněl lidem tuto relikvii.
Získal čtyři Oscary a vydělal 240 milionů dolarů.
1992 - Světovou pozornost vzbudila kniha Grahama Hancocka The Sign and the Sealo vztazích Archy úmluvy k Etiopii.

JAMES BRUCE


Tento drobný skotský šlechtic sice neměl mužné rysy Harrisona Forda, ale byl vlastně pravým Indiana Jonesem. Hledal Archu úmluvy v šedesátých letech osmnáctého století. Narodil se roku 1730 v Larbertu ve skotském hrabství Stirlingshire. Vystudoval Harrow a univerzitu v Edinburghu a zdálo se, že mu nic nebrání v kariéře právníka. Když mu bylo něco málo přes dvacet let, navštívil Španělsko a tato cesta v něm vzbudila zájem o arabskou kulturu. Stal se badatelem a cestovatelem a zaměřil se na Afriku. Vydal se hledat prameny Nilu, což ho dovedlo až do Etiopie. Podrobně se seznámil s krajinou, prostředím i lidmi a domů se vrátil s mnoha cennými artefakty. Mimo jiné si přinesl i výtisk Slávy králů, národního etiopského eposu. Popisuje se v něm, jak se Archa úmluvy dostala do Etiopie poté, co zmizela z Jeruzaléma. Bruce záhada ztracené Archy velmi zajímala, věnoval jí mnoho času a na jeho poznatcích historici dodnes stavějí. On sám došel k závěru, že posvátnou relikvii zničili muslimští útočníci v polovině 16. století. James Bruce byl zajímavý muž, vysoký přes 180 cm, zrzavý a velmi arogantní. Po dobrodružném životě cestovatele se zabil v roce 1794 doma pádem ze schodů.

CESTY ARCHY

1400 př. n. l. - Mojžíš dostává od Boha na hoře Sinaj dvě kamenné desky s deseti přikázáními. Archa úmluvy je vyrobena speciálně k tomu, aby v ní desky byly ukryty a přenášeny. V následujících letech Archa putuje s Izraelity a hraje klíčovou roli v pádu Jericha.
955 př. n. l. - Šalomoun dokončuje chrám v Jeruzalémě a Archa úmluvy je v něm uložena.
678 př. n. l. - Archu úmluvy unesla z Jeruzaléma skupina ortodoxních Židů. Uložila ji v Egyptě.
450 př. n. l. - Archa úmluvy je patrně přenesena z egyptského ostrova Elefantina nedaleko Asuánu na etiopský ostrov Tana Kirkos.
400 n. l. - Archa úmluvy se dostala do etiopského Axumu, kde je údajně dodnes.

POSTAVY SPJATÉ S ARCHOU ÚMLUVY

MOJŽÍŠ - Legendární vůdce Izraelitů při exodu z Egypta do země zaslíbené. Na hoře Sinaj dostal údajně přímo od Boha desatero přikázání na dvou deskách. Na tyto desky pak byla vyrobena jako schránka Archa úmluvy.
BEZALEL - Řemeslník, který Archu úmluvy vyrobil. Přesné instrukce, jak má schránka vypadat, mu dal Mojžíš a ten je prý dostal přímo od Boha.
ŠALOMOUN - Izraelský král, syn Davidův (vládl asi 960 až 930 př. n. l.).
Měl rozsáhlý královský dvůr s harémem, v němž byla i egyptská princezna. Za jeho vlády byl izraelský stát na vrcholu. Proslul svou moudrostí (Moudrý jako Šalomoun) a básněmi (Šalomounova píseň). Postavil chrám, v němž byla umístěna Archa úmluvy. MENELIK Syn krále Šalomouna a královny ze Sabá. Podle některých legend to byl právě on, kdo odvezl se skupinou Židů Archu úmluvy z Jeruzaléma do Etiopie.
MANASSEH - Někdy bývá nazýván palestinský Nero. Izraelský král, jehož neortodoxní náboženské i jiné praktiky údajně vyprovokovali únos Archy úmluvy skupinou ortodoxních Židů.
IASU I - Etiopský císař, který v druhé polovině 17. století jako poslední viděl Archu úmluvy. Od té doby ji spatřili jen její strážci - kněží.
Žádné komentáře
 
UFO - VESMÍR - ZÁHADY - VĚDA administraci v 'Nastavení stránek'.