MIROSLAVOVY TAJUPLNÉ STRÁNKY

NA STRÁNKÁCH SE USILOVNĚ PRACUJE DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ administraci v 'Nastavení stránek'.

ODKAZY

http://http://kaprarina.webnode.cz/

SUPER DOMÉNY NA PRODEJ

Plastová okna Akčně.Levně.Precizně

Plastová okna Akčně.Levně.Precizně

RADIO FENIX DJ MICHAL

MAPA

ITERAKTIVNÍ MAPA MARSU

ČT1 TV

ČT 1

zvuky z vesmíru

SETI HOME

SATELITNÍ MAPY A ATLASY

ON LINE WORLD

POČASÍ

STELITNÍ POHLED - POČASÍ

PRAHA

ON LINE KAMERY

 

HOROSKOPY

HOROSKOPY

ON LINE RÁDIO

ON LINE RÁDIO

ON LINE TELEVIZE

ON LINE TELEVIZE CELÉHO SVĚTA

SMS ZDARMA

SMS ZDARMA MUŽETE POSÍLAT NA 02 A VODAFON

webgarden|zone

Ukázkový odkaz

HLEDÁM - PRODÁM - KOUPÍM

Podpořte rozvoj stránek pomocí SMS Děkujeme

ARCHA ÚMLUVY

INDIÁNSKÁ ARCHA ÚMLUVY

Posvátná skříň s deskami desatera, uctívaný předmět starověkého Izraele, přitahuje milovníky záhad už řadu let. Jen málo lidí ovšem ví, že věc s takřka identickými vlastnostmi...

    Posvátná skříň s deskami desatera, uctívaný předmět starověkého Izraele, přitahuje milovníky záhad už řadu let. Jen málo lidí ovšem ví, že věc s takřka identickými vlastnostmi popisují i dávné legendy Indiánů Severní a Střední Ameriky. A vše nasvědčuje tomu, že takzvaný svatý uzlík nebyl vytvořen zde na Zemi.

    Etnografové, kteří se zabývají rozborem mýtů předkolumbovské Ameriky, narazili už v 19. století na zajímavou pověst. Mytologie téměř všech indiánských kmenů se zmiňuje o zázračné věci - svatém uzlíku, který přinášel lidstvu mnoho dobrého. Byl to prý dar od bohů. Jelikož téměř všechny písemné či obrazové památky z doby před příchodem bílých dobyvatelů byly fanatickými církevními hodnostáři nenávratně zničeny, nevíme přesně, o co se jednalo. I z toho mála, co se náhodou zachovalo, se ale dozvídáme neuvěřitelné věci.

JAK PŘEDMĚT VYPADAL?

    V kodexu Borgia, vzácném a bohatě ilustrovaném spisu z Mexika, je několik stránek věnováno právě kouzelnému uzlíku. Artefakt tu vyhlíží jako pytel, ze kterého promlouvá malá, zvláštně vypadající bytost. Skeptici argumentují, že na základě výrazného pruhování se nejspíše jedná o jaguára. Francis Maziere však ve svých knihách uvádí legendu o tvorech z hvězd, kteří mají celé tělo pruhované jakoby žílami.

    Velmi zajímavě je svatý uzlík zobrazen také v kodexu Boturini. Z předmětu ve tvaru pytle vede jakási roura, ze které vychází hlas božského stvoření. Podivuhodný výtvor totiž podle legend promlouval lidskou řečí a uděloval cenné rady. Podobně jako izraelská archa úmluvy. Styčných bodů mezi nimi ale existuje daleko více.

OHROMNÁ ENERGIE

    Podívejme se nejprve na mýty opředenou posvátnou schránku, kterou podle Božích pokynů zhotovil Mojžíš a uložil do ní kamenné desky s desaterem přikázání. Tuto skříňku pak nosili kněží v čele zástupu izraelského národa a sloužili u ní rituální mše. Z archy prý vycházel hlas samotného Jehovy - nejvyššího boha vesmíru. Přesně tytéž vlastnosti měl ovšem také svatý uzlík Indiánů. Rovněž z něho promlouval sám Bůh a i tento předmět býval kněžími nošen při slavnostech v čele průvodu.

    Ještě podivuhodnější je zmínka o obrovské energii, kterou v sobě oba artefakty ukrývaly. Archa úmluvy bývá ve starých letopisech zobrazována vždy s mohutnou září kolem sebe. Z písemností se dozvídáme, že při bohoslužbě šlehal ze schránky sloup ohně a dýmu až do oblak. Svatého předmětu se také nesměl dotknout nikdo nepovolaný. Když ji chtěl jednou při transportu jakýsi Uza podepřít rukou, padl prý jako zasažený bleskem mrtev k zemi.

    Jestliže dnes podle biblických textů archu rekonstruujeme, vznikne kondenzátor o napětí několika tisíc voltů.

    Naprosto stejné atributy údajně vykazoval i svatý uzlík. Podle mýtů kmene Omaha se uvnitř skrývala posvátná mušle, která se nikdy nesměla dotknout země. Ta občas vyzařovala obrovskou teplotu, což ale nebyla jediná energie, která z předmětu vycházela. V bájích se praví, že uzlík museli nosit pouze kněží v jakýchsi ochranných řízách. Kdyby se k němu přiblížil někdo nepovolaný, božská síla by mu údajně i přes oděv způsobila těžko se hojící popáleniny. Podobnost s radioaktivním zářením je vice než zřejmá.

    Obrazový kodex Borgia nás dokonce informuje o nehodě, k níž došlo při manipulaci se zázračným artefaktem. Jsou tu zobrazeni dva kněží se znaky bohů Quetzalcoatla a Tezcalipocy jak vynášejí svatou věc a otevírají ji. Na dalším obrázku šlehají z uzlíku plameny, valí se dým a jeden z mužů je vyhozen do povětří. Vypadá to, jako by se z předmětu uvolnila obrovská energie.

DAR BOHŮ Z HVĚZD

    Kdo ale svatý uzlík stvořil? Všechny mýty se shodují v tom, že ho na Zemi přinesly bytosti z hvězd. Indiáni kmene Winnebago tvrdí, že dobří bohové přiletěli v obrovském kovovém hřmícím ptáku, ze kterého šlehaly ohnivé jazyky vyšší než vzrostlý strom. Obdobnou báji si vypravují i členové kmene Padne. Návštěvníci z hvězd prý přicestovali v obrovské škebli, ze které sršely blesky. Na pamět' této události dodnes vytkávají ženy Pawneeů koberce s vyobrazením tohoto božského dopravního prostředku. Podobnost s diskovitými UFO je nepřehlédnutelná.

    Pokud existoval skutečně zázračný uzlík, kde se nachází teď? Podle jedné z verzí byl zničen fanatickými bílými dobyvateli. Jiní ovšem tvrdí, že Indiáni včas všechny posvátné věci ukryli. Kdo ví, třeba se v nějaké dobře utajené skrýši dodnes nachází předmět, pomocí kterého kdysi mimozemšťané možná komunikovali s našimi předky.

Zdroj: http://www.novyvek.com

Žádné komentáře
 
UFO - VESMÍR - ZÁHADY - VĚDA administraci v 'Nastavení stránek'.